วันนี้เป็นวันแรก(จัดวันที่ 21-22 ก.พ.49)ครับที่งาน OD ได้จัดหลักสูตรสัมมนาให้แก่ผู้บริหารทุกระดับของวลัยลักษณ์เรา ภายใต้หัวข้อ "จิตวิทยาการบริหาร สู่ความเป็นเลิศของนักบริหาร" ซึ่งวิทยากรที่กรุณามาให้ความรู้กับพวกเรา คือ ท่านอาจารย์ณรงค์ศักดิ์   ตะละภัฏ ซึ่งท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาในการทำงานอย่างมาก ที่ผมรู้สึกดีใจมากในฐานะที่เป็นพนักงานคนหนึ่งของวลัยลักษณ์ก็คือ วันนี้มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกระดับ รวมทั้งหัวหน้างานต่าง ๆ เข้าร่วมสัมมนาเกือบ 50 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอธิการบดีของพวกเรา ท่านได้นั่งฟังด้วยความสนใจ และมีความสูขมากตลอดทั้งวันเลยครับ ผมยังรู้สึกเสียดายที่ผู้บริหารอีกหลายท่านติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ แต่อย่างไรก็ตาม ผมอยากเรียนว่า งานOD ได้มีการบันทึกเป็น CD ไว้นะครับ หากท่านสนใจสามารถติดต่อขอยืมได้ที่งาน OD นะครับ และจากหัวข้อที่ท่านวิทยากรบรรยาย ท่านได้โยงให้เห็นว่า คนเกิดมามีชีวิตเพื่ออะไร และจะมีความสุขในชีวิตได้อย่างไร งานและเพื่อนร่วมงานของเราช่วยให้เรามีความสุขได้อย่างไร ตลอดจนประเด็นเหล่านี้จะช่วยพัฒนาวลัยลักษณ์ของเราได้อย่างไร ซึ่งผมเองเรียนตามตรงครับ สรุปยังไงก็ไม่เหมือนกับว่า หากพวกเราได้ฟังจากท่านอาจารย์เอง (ลองยืม CD ไปดูนะครับ) แต่ที่แน่ ๆ งาน OD จะจัดอีกรุ่นหนึ่งประมาณเดือนพ.ค.ครับ แต่ที่ผมอยากเชิญชวนพวกเรา โดยเฉพาะพวกเราที่ได้ผ่านกิจกรรม KM ของวลัยลักษณ์ ลองแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยดีไหมครับว่า หากชีวิตคนเราจะมีความสุข ก็ต่อเมื่อได้ทำงาน และงานที่จะทำให้ชีวิตมีความสุขก็คืองานที่ทำด้วยใจรัก ใจที่รักงาน มีศักดิ์ศรีและความภูมิใจในงานที่ทำ ก็จะทำให้งานนั้นมีคุณภาพ KM ที่พวกเราได้ร่วมกันทำมีส่วนช่วยหรือเกี่ยวข้องในข้อความนี้อย่างไรบ้างครับ