เมื่อเกิดภัยธรรมชาติทุกครั้ง ทั้งภัยแล้ง  ภัยน้ำท่วม  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะไรบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารสัตว์ เป็นอย่างมาก เพราะหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือจะม่งไปที่ช่วยเหลือเรื่องปากท้องของบุคคลก่อน  จนลืมไปว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน  ตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำคือ ตำบลชุมโค  บางลึก  นากระตาม  ตากแดด   และทุ่งคา

ทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ กำลังเตรียมหารือกับ ท่านปศุสัตว์จังหวัด และนายอำเภอ ที่เกี่ยวข้องยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ