สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรมีแผนจัดการพืชอาหารสัตว์รองรับภัยธรรมชาติแล้ว

ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การสำรองพืชอาหารสัตว์ไว้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในช่วงที่ขาดแคลน หรือประสบภัยธรรมชาติ

เมื่อเกิดภัยธรรมชาติทุกครั้ง ทั้งภัยแล้ง  ภัยน้ำท่วม  เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จะไรบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนอาหารสัตว์ เป็นอย่างมาก เพราะหลายหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือจะม่งไปที่ช่วยเหลือเรื่องปากท้องของบุคคลก่อน  จนลืมไปว่าสัตว์เลี้ยงทั้งหลายจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน  ตำบลที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นประจำคือ ตำบลชุมโค  บางลึก  นากระตาม  ตากแดด   และทุ่งคา

ทางสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ กำลังเตรียมหารือกับ ท่านปศุสัตว์จังหวัด และนายอำเภอ ที่เกี่ยวข้องยังไงก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้ากับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ดังกล่าวด้วยค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chumphon-Forageความเห็น (1)

ปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา
IP: xxx.173.55.32
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ ช่วยส่งแบบ ภาพถ่าย พร้อมราคา ค่าจัดซื้อ เครื่องอัดอาหารสัตว์ไฮโดรลิค มาให้ทราบด้วย เนื่องจากอำเภอจะดำเนินการ จัดทำอาหารหญ้าหมักจากใบปาล์ม