ความเห็น 1353135

สถานีพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพรมีแผนจัดการพืชอาหารสัตว์รองรับภัยธรรมชาติแล้ว

ปศุสัตว์อำเภอปลายพระยา
IP: xxx.173.55.32
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ ช่วยส่งแบบ ภาพถ่าย พร้อมราคา ค่าจัดซื้อ เครื่องอัดอาหารสัตว์ไฮโดรลิค มาให้ทราบด้วย เนื่องจากอำเภอจะดำเนินการ จัดทำอาหารหญ้าหมักจากใบปาล์ม