ข่าวการประชุมวิชาการ

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งของการหาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ในการทำงานของตนเอง

การเข้าร่วมประชุม/สัมมนาวิชาการต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งของการหาความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ในการทำงานของตนเอง ในวันนี้จึงขอส่งข่าวให้สมาชิกทราบอีกทางหนึ่งว่าในเร็วๆ นี้จะมีการจัดประชุม/สัมมนาที่ไหนบ้าง

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๘ นพ.นิพัธ กิตติมานนท์ สมาชิกเครือข่ายของเรา และทีมงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๔๘ "มหกรรมศูนย์สุขภาพชุมชน" ณ ห้องประชุมพลับพลึง อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น ๕ โรงพยาบาลพุทธชินราช ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น.  งานนี้มีทั้งการบรรยาย การอภิปราย และการนำเสนอผลงานวิชาการ ดังนี้

๐๙.๑๐-๑๐.๓๐ น.บรรยายเรื่องการดูแลผู้ป่วยแนวใหม่ในเวชปฏิบัติชุมชน 
๑๐.๔๕-๑๒.๐๐ และ ๑๓.๐๐-๑๔.๑๕ น. เป็นการนำเสนอผลงาน ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ห้องในเรื่องเกี่ยวกับ การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน นวัตกรรมและระบบสุขภาพ และการวิจัยในระดับปฐมภูมิ 
 ๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. เป็นการอภิปรายหมู่เรื่องการดูแลสุขภาพผู้ป่วยแนวใหม่ในชุมชน

การประชุมครั้งนี้ไม่เสียค่าลงทะเบียนใดๆ หากสนใจสอบถามข้อมูลได้ที่คุณมนภาดา คุณสุพิชญา โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๑-๙๘๔๔ ต่อ ๑๖๒๙, ๑๖๓๑

ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม เช่นกัน สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน จะจัดประชุมวิชาการประจำปี ๒๕๔๘ ณ ห้องแลนด์มาร์ค บอลรูม โรงแรมแลนมาร์ค กรุงเทพฯ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐-๑๕.๔๕ น. หัวข้อการบรรยายมี ๕ เรื่อง และยังมีการนำเสนอผลงานด้านการดูแลผุ้ป่วยเบาหวาน

Prevention of Chronic Disease in the Community โดย พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร 
ASEAN Diabetes Educators โดย ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ
Insulin Treatment in Type 2 DM โดย พญ.ยุพิน เบ็ญจสุรัตน์วงศ์ 
Updates in Foot Care for DM โดย พญ.ศรีอุไร ปรมาธิกุล
Footwear to Maximize Performance โดยอาจารย์สมเกียรติ มหาอุดมพร 

งานนี้รับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนจำกัด สมาชิกสมาคมฯ ประเภทตลอดชีพ ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน สมาชิกรายปี เสียค่าลงทะเบียน ๓๐๐ บาท และผู้สนใจทั่วไป เสียค่าลงทะเบียน ๖๐๐ บาท ดิฉันไม่แน่ใจว่าขณะนี้มีผู้สมัครเต็มหรือยัง เพราะทุกปีที่ผ่านมามีผู้ขอลงทะเบียนล้นเกินที่กำหนดไว้ตลอด ติดต่อที่คุณศรุจดา เจริญกิจจานุวัฒน์ โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๐-๒๗๒๘-๙ โทรสาร ๐-๒๖๗๒-๘๖๒๙

คุณสุพัฒน์ สมจิตรสกุล สมาชิกเครือข่ายของเราก็จะจัดประชุมวิชาการของชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยเบาหวานหลายเรื่อง หากสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://dmplapak.blogspot.com

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)