ผมกำลังรวบรวม ชาว ม.สงขลานครินทร์ ที่เขียนบล๊อกบน gotoknow.org

เนื่องจากผมไม่รู้ใครเป็นผู้เขียนบ้าง จึงต้องรบกวนเจ้าของบล็อก

เป็นผู้นำบล๊อกของตนเองเข้าชุมชน "บล็อกของชาว ม.อ. บน gotoknow.org"

http://gotoknow.org/psublog

รบกวนช่วยบอกต่อๆกันด้วย

ขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

--วิภัทร