วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2549 จังหวัดลำปาง

รถทัวร์ปรับอากาศชั้น 1 จอดที่สถานขนส่งจังหวัดลำปางเมื่อเวลา 04.50 น. หนูเคเอ็มลงจากรถทัวร์ จากนั้นก็นั่งรอ อ.อ้อม ที่พักผู้โดยสาร แล้วก็กดโทรศัพท์มือถือเพื่อส่งข่าวสารให้ อ.อ้อม ทราบว่าหนูเคเอ็มมาถึงแล้วมารับด้วยคะ แต่ในขณะที่รอสายอยู่นั้น ก็มีเสียงตอบรับจากโทรศัพท์กลับมาว่า “หมายเลขที่ท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้” หนูเคเอ็มเลยใจแป๋วเลยคะ กลัวว่าจะไม่ใครมารับ แต่ไม่ถึง 2 นาที อ.อ้อมก็โทรศัพท์กลับมาถามว่าถึงหรือยัง หนูเคเอ็มเลยตอบกลับว่ามาถึงแล้วคะ อ.อ้อม บอกว่ารอสัก 5 นาที เดี๋ยวจะไปรับ
                เมื่อ อ.อ้อม ก็พารถมารับที่สถานขนส่งลำปาง ตอนนั่งรอรถอยู่คิดในใจว่า อ.อ้อม คงจะขับรถเป็นแล้ว และได้รถใหม่ของอาจารย์ แต่ผิดคาดเพราะว่าอาจารย์ได้รบกวนให้นักศึกษาขับรถมารับและเป็นรถเก๋ง (อ.อ้อมยังขับรถไม่เป็นคะ) เมื่อมาถึงที่พัก อ.อ้อม หนูเคเอ็มก็พูดคุยกับ อ.อ้อม นิดหน่อย เพราะว่ากำลังง่วงนอนคะ เพราะเมื่อคืนนอนบนรถไม่หลับ เลย จากนั้นทุกคนก็หลับสนิท ตื่นเมื่อเวลา 07.30 น. ก็ลุกขึ้นอาบน้ำเพื่อที่จะเตรียมตัวลงพื้นที่ อ.แม่พริก โดย อ.พิมพ์ จะมารับเวลา 08.30 น.
                เมื่อได้เวลานัดหมาย อ.พิมพ์ ก็มารับ หนูเคเอ็ม เพื่อไปยังจุดนัดพบคือ กองทุนสวัสดิการชุมชนบ้านแม่พริก (ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ได้ร่วมเดินทางกับ อ.อ้อม และ อ.พิมพ์) แต่ก่อนที่จะมุ่งไปยังจุดหมายปลายทางข้างหน้า เราก็ต้องหาอะไรรองท้องก่อน (กองทัพเดินด้วยท้อง) อาจารย์ก็พาไปรับประทานก๋วยจับ ที่หน้าสถานีรถไฟ จ.ลำปาง (อร่อยดีคะ) เมื่อรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว แล้วก็เดินทางต่อไปเพื่อไปเข้าร่วมประชุมเครือข่ายสัญจรครั้งที่ 2 ตำบลแม่พริก
                ตลอดระยะเวลาการเดินทางโดยนั่งอยู่ในรถ ได้สังเกตสองข้างทางที่รถวิ่งผ่าน ดูต้นไม้ไร้ชีวิตชีวา ไม่มีใบ มีแก่กิ่งก้าน (อาจเป็นช่วงพลัดใบ) ดูแห้งแล้งทำให้จิตใจห่อเหี่ยวไปด้วยคะ เมื่อเดินทางมาได้สักประมาณ 1 ชั่วโมง เราก็แวะที่ปั๊มน้ำมัน เพื่อที่จะหากาแฟสดสัก 1 แก้ว เพื่อเพิ่มความสดชื่นให้ชีวิต จากนั้นก็เดินทางต่อไป ถึงที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่พริก เวลา 11.00 น. ก็เห็นคณะกรรมการจาก 5 อำเภอ เพื่อมาเข้าร่วมประชุมสัญจรในวันนี้ และก็มีหน่วยงาน ธกส. จ.ชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมด้วย
                เริ่มประชุม เมื่อเวลา 11.20 น. ซึ่งวาระในการประชุมก็มี 6 วาระด้วยกันคือ
วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (12/2548)
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
วาระที่ 4 งบข้อมูล กองทุน
วาระที่ 5 เรื่องที่ต้องพิจารณาอนุมัติ
วาระที่ 6 วาระอื่น ๆ

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                ท่านประธานสภาเครือข่ายออมทรัพย์ชุมชน (คุณสามารถ พุทธา) ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าได้มีคณะผู้ดูงานจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จ.ชัยภูมิ ได้มาศึกษาดูงานของจังหวัดลำปางและเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้มีทีมหน่วยจัดการความรู้องค์กรการเงินชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ด้วย
                ศตจ.ปชช. นำโดย พลเอกเชาวลิต ยงใจยุทธ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ของ ศตจ.ปชช. 6 ยุทธศาสตร์ ด้วยกันคือ 1) การจัดทำแผนชุมชน 2) การแก้ไขปัญหาหนี้สิน 3) สวัสดิการชุมชน 4) บ้านมั่นคง 5) เกษตรอินทรีย์ และ 6) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดลำปางได้มีการเชื่อมโยงเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลำปาง ซึ่งตรงกับยุทธศาสตร์ข้อที่ 3 ซึ่งผลจากการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ในวันที่ 6 ก.พ. 49 ที่ผ่านมา ได้มีการขับเคลื่อนโดยให้ประชาชนเป็นหลัก และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการทำงานทุกจังหวัด เพื่อเป็นคนขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการระดับตำบล จำนวน 191 ตำบล เป็นตำบลต้นแบบ งบประมาณ 64.2 ล้านบาท และได้มีการเสนอแผนเรื่องสวัสดิการชุมชนขยายผลจาก 191 ตำบล เพิ่มอีก 3 เท่า เป็น 600 ตำบล และในปี 2550 จะอนุมัติงบประมาณให้ตำบลละ 100,000 บาท ซึ่งจังหวัดลำปางก็ได้รับงบประมาณสนับสนุน 10 ตำบล จะต้องขยายเพิ่มอีก 40 ตำบล ซึ่งงบประมาณจะลงมาผ่านกลไกของจังหวัด
                แผนการฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่น เป็นงบประมาณจาก พอช. ซึ่งมีงบประมาณทั้งหมด 18 ล้านบาท ซึ่งจังหวัดลำปางได้รับงบประมาณ 500,000 บาท ผ่านทางสภาพเครือข่ายออมทรัพย์ชุมชนจังหวัดลำปาง กระจาย 24 ตำบล ซึ่ง 10 ตำบลของสภาเครือข่ายฯ อยู่ในพื้นที่ดำเนินการ
                การพัฒนาระบบฐานข้อมูล จากเดิมทำระบบบัญชีและสมาชิกรายบุคคล ต้องการข้อมูลคือข้อมูลศักยภาพเป็นข้อมูลพื้นฐาน เพื่อจะแสดงให้เห็นว่าศักยภาพในพื้นที่จังหวัดลำปางมีอะไรบ้าง ซึ่งจะได้มีการปรับปรุงรูปแบบรายงานจาก 6 เดือน/ครั้ง เป็น 3 เดือน/ครั้ง สามารถรายงานงบดุล ให้มีการพัฒนาไปถึงการออกใบเสร็จรับเงิน และพริ้นสมุดเหมือนกับธนาคาร ซึ่งการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 ปี โดยได้รับความช่วยเหลือจาก อ.ดิเรก มาเป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลชิ้นนี้ โดยจะเริ่มทำระบบฐานข้อมูลที่น่าก่วมใต้เป็นพื้นที่แรกก่อนเมื่อได้ผลแล้วจะขยายต่อไปยังพื้นที่อื่น ๆ
                ความก้าวหน้าของพื้นที่ตำบลต้นแบบ ซึ่งจะมีการจัดประชุมใหญ่ที่จังหวัดลำปาง จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 15 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย 64 ตำบล จังหวัดลำปางมีจำนวน 10 ตำบล ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน (12/2548)
                ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยเสนอแก้ไข้เฉพาะ “ตัวอักษร” ที่ผิดพลาด

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

                “ที่ทำการของเครือข่าย” เรื่องการประสานโรงเรียนนาก่วมใต้ เพื่อใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นที่ทำการของเครือข่าย ผลการเจรจา ทางตัวแทนของวัดไม่ขัดข้องที่จะเข้าไปใช้ เทศบาลก็ไม่ขัดข้อง และพร้อมที่จะเอางบประมาณเข้ามาช่วยในการปรับปรุง แต่ผู้นำชุมชนไม่เห็นด้วยเพราะมีประเด็นทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ก็เลยสถานที่ทำการแห่งนี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ และได้มีการไปเสาะหาที่ดินเพื่อที่จะซื้อเป็นที่ทำการแถวนาก่วมใต้ ซึ่งมีที่ว่างเปล่า 1.55 ตารางวา ราคา 750,000 บาท ค่าโอน 30,000 บาท และค่าก่อสร้างประมาณ 2,000,000 บาท ลักษณะของอาคารเหมือนกับที่ทำการของ อบต. บ้านป่าตัน
                อ.เถิน ได้มีการแจกแจงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินจากกองทุนสวัสดิการวันละ 1 บาท ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยจะดีนัก เนื่องจากเมื่อเราเปรียบเทียบตามหลักเกณฑ์แล้วตอนนี้เราติดลบอยู่และได้เสนอแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้
สวัสดิการวันละ 1 บาท
กองทุน 20 % = 6 บาท
ธุรกิจชุมชน 30 % = 9 บาท
บำนาญผู้สูงอายุ 5 % = 1.5 บาท
กองทุนเพื่อการศึกษา 5 % = 1.5 บาท
เฉลี่ยตาย = 20 + บาท
สวัสดิการอื่น ๆ = 3 บาท

รวม 41 บาท

เมื่อเห็นตัวเลขแล้วคณะกรรมการทุกคนก็ตกใจ และ อ.เถิน ก็ขอเสนอตัว เป็นหนูทดลองในการที่แยกตัวออกมาบริหารจัดการกองทุนเอง แต่ก็รวมตัวอยู่ในรูปของเครือข่าย โดยจะส่งเงินสวัสดิการคนทำงานให้เครือข่ายทุกปี คือ 50บาท/คน/ปี ส่วนรายละเอียดการดำเนินงานค่อยนำเสนอใหม่
 
วาระที่ 4 งบข้อมูล กองทุน
                ได้มีการเสนอให้มีการจัดทำแบบฟอร์มเหมือนกันทุกอำเภอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและได้ลงข้อมูลในลักษณะเดียวกัน

วาระที่ 5 เรื่องที่ต้องพิจารณาอนุมัติ

                เรื่องอนุมัติเงินค่าทำศพ จำนวน 11 ราย จำนวน 145,000 บาท เมื่อกรรมการตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้ว ก็อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน

วาระที่ 6 วาระอื่น ๆ

                การเบิกค่าอาหารในการจัดประชุมสัญจรครั้งที่ 1 จำนวน 2,450 บาท ที่ประชุมอนุมัติให้เบิกจ่าย
การเข้าร่วมประชุม ณ จ.ตราด ระหว่างวันที่ 17-19 มี.ค. 49 โดย จ.ลำปางจะส่งตัวแทนพื้นที่ละ 2 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ โดยจะเช่าเหมารถตู้จำนวน 2 คัน ผู้เข้าร่วมประชุม 20 คน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สวัสดิการและองค์กรการเงินชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16116, เขียน: 20 Feb 2006 @ 13:32 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)