ความเห็น 12606

ระดมพล คนเขียนบล๊อก ชาว ม.อ.

ปารมี
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

อ.จันทวรรณค่ะ เอา Smart Path เข้าไปทั้งหมดได้อย่างไรบ้าง โดยไม่ต้องสมัครเข้าชุมชนทีละคน