ดอกอะไรเอ่ย (4)

              

                     ดอก                                 เมล็ด 

         ถ่ายที่บ้านผมวันที่ 15 ก.พ.49  ขนาดของดอกเล็กกว่า 1 ซม.  เล็กน้อย

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.พ.49