เมื่อทำงานโดยขาดการประสานงาน

epbicec
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เมื่อวันที่15-17กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อศจ.ตราดได้จัดงานถนนอาชีพขึ้นโดยวิทยาลัยสารพัดช่างตราดเป็นเจ้าภาพ  ภาพโดยรวมของงานในวันนี้ออกมาดี(ข้าพเจ้าคิดเองนะครับ)มีการนำเอาผู้ประกอบอาชีพต่างๆมาออกร้านและบางอาชีพจะเปิดด้วยภายในงาน  แต่กลับมีสิ่งที่ไม่น่าเกิดขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังทำงานอยู่เมื่อมีอาจารย์ท่านหนึ่งได้พูดถึงบุคลากรของหน่วยงานอื่นภายใน อศจ.ตราดที่ไม่ได้มาช่วยเตรียมงานซึ่งดูจากอารมณ์ท่านคงจะไม่พอใจแน่นอน  ในฐานะที่ข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในบุคลากรของ อศจ.ตราด และเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ท่านนั้นไม่ควรนำเรื่องเหล่านี้มาพูดคุยกันกับบุคลากรระดับล่างซึ่งเป็นเพียงแค่ครูตัวเล็กๆเท่านั้น  ควรที่จะนำเอาไปพูดกันในที่ประชุมผู้บริหาร  เพราะเนื่องจากเมื่อมีการประชุมเตรียมงาน(ระดับผู้บริหาร)เราซึ่งเป็นผู้น้อยไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วย  และหลังจากประชุมแล้วบางแห่งนำมาชี้แจงกับผู้ปฏิบัติเพียงแค่บางคนที่มีชื่อในคำสั่งฯทำให้ครูบางส่วนไม่รู้ว่าตัวเองต้องคงอยู่ในสถานะใด  ต้องอยู่วิทยาลัยฯสอนหนังสือ  หรือต้องเข้าไปเตรียมงานที่ อศจ.จัด  ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นผู้ปฏิบัติงานรู้สึกอึดอัดกับการทำงานที่ไม่ค่อยจะประสานงานกันระหว่างหน่วยงานซึ่งเป็นองค์กรเดียวกันด้วยซ้ำไป  เมื่อไหร่เขาจะปรับปรุงระบบการทำงานของตัวเองซักที...

เป็นครูอยู่วิทยาลัยฯเดียวกันเราต้องรู้เรื่องของคนอื่นทุกเรื่องหรือ?

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน "KM"epbicecความเห็น (0)