อบต.หนองอีบุตร กาฬสินธุ์ (๑)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Train_Target_Trust_Technique_Talk_Tacit_Together_Team

8 T for First Day Nong_E_Butra

 สืบเนื่องจากการทำงานของศูนย์บริการฯ ซึ่งไปจัดกิจกรรมที่จังหวัดมุกดาหาร ( Link ) วันนี้ทีมงาน ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำทีมโดยรองประธาน KKU_KM คือ รศ.นสพ.ประจักษ์ พัวเพิ่มพูลศิริ ออกไปทำกิจกรรมเพื่อสร้าง "วัฒนธรรมสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแทรก การ ลปรร เพื่อนำทีม อบต.หนองอีบุตรให้เกิด 8 T" คือ

 Trian เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยมี Target เป้าหมาย หรือ หัวปลา เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ เริ่มต้นด้วยกิจกรรม Trust คือ "ศิลาพาพัฒนาชีวิต" จะมีการ "ลปรร โดยใช้ Talk คือ พูดจากันโดยใช้  Technique แบบ สุนทรียสนทนา คือ Dialigue เพื่อ แลก เปลี่ยน Tacit Knowledge ของการพัฒนา Together คือการพัฒนาหนองอีบุตร ร่วมกันของทีม อบต. สุดท้ายจะมีการสร้าง Team ให้มั่นคงแข็งแกร่ง "สร้างความตระหนัก เพื่อให้เกิดแนวคิดและการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม สู่วัฒนธรรมขององค์กรแห่งการเรียนรู้"

JJ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)