ประวัติศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอสุขสำราญ

กิจกรรมปี 49

ประวัติศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนิ่งอำเภอสุขสำราญ  หรือ ที่รู้จักในนาม กศน.กิ่งอำเภอสุขสำราญ  ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันท่ 27 สิงหาคม 2536  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปที่อยู่นอกระบบโรงเรียน  ในปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอสุขสำราญ  มีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบ เพื่อจัดการศึการนอกโรงเรียนทุกพื้นที่ของกิ่งอำเภอสุขสำราญ  ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลกำพวน  มี  7  หมูบ้าน  ตำบลนาคา  มี   8  หมู่บ้าน  มีศูนย์การเรียนชุมชน  4  แห่ง  คือ  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านภูเขาทองศูนย์การเรียนชุมชนบ้านเหนือ  ศูนย์การเรียนชุมชนบ้านนาพรุ  และศูนย์การเรียนชุมชนชลอศักดิ์   มีบุคลากร  จำนวน 7 คน
       กิจกรรมปีงบประมาณ 2549
1. โครงการแก้จน                5   กลุ่ม/110   คน
2. กลุ่มวิชาชีพระยะสั้น        11   กลุ่ม/220   คน
3. กลุ่มพัฒนาอาชีพ             5   กลุ่ม/ 99    คน
4. ทักษะชีวิต                      5   โครงการ/506   คน
5. การศึกษาหลักสูตรระยะสั้น  4   โครงการ/380   คน                           
6. โครงการห้องสมุดมีชีวิตชีวา
7. โครงการ 5 ส. ศบก.สุขสำราญ    

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ksnsuksumran

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 16085, เขียน: 19 Feb 2006 @ 23:10 (), แก้ไข: 17 Jun 2012 @ 09:04 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)