เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำคณะบริษัทที่ปรึกษาด้านการวางแผนแม่บทการพัฒนาเทศบาล ไปศึกษาดูงานที่รัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย ซึ่งในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานในครั้งนี้ ทางคณะของเราได้แวะนมัสการพระตามวัดต่างๆในเขตอำเภอตุมปัส ของรัฐกลันตัน ซึ่งมีอยู่มากมายหลายวัด เดิมดินแดนของรัฐกลันตัน เคยเป็นดินแดนของประเทศไทย และต้องสูญเสียหใกบปรเทศอังกฤษไป สิ่งที่ยังหลงเหลืออยู่ก็คือวัดไทย พระ และประชาชนที่ยังคงพูดภาษาไทยได้ ดูโทรทัศน์ขอประเทศไทย และมีโรงเรียนสอนภาษาไทยให้กับลูกหลานของเขา สำหรับวัดที่จะอยากนำเสนอก็คือวัดมัชฌิมาราม หรือวัดกลาง ซึ่งเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งในเขตอำเภอตุมปัส มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งเด่นเป็นตระหง่าน

แต่ที่น่าสนใจ ก็เมื่อได้คุยกับท่าเจ้าอาวาสท่านได้กรุณานำเราไปที่โบสถ์ ซึ่งสร้างมาประมาณ ๓๐๐ - ๔๐๐ ปีมาแล้ว มีการบูรณะมาแล้ว ๒ ครั้ง ที่น่าสนใจก็คิอบริเวณผนังด้านนอกของโบสถ์ จะมีภาพวาดโบราณซึ่งกำลังเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา

ตรงจุดที่นำภาพมาลงไว้นี้ เพื่อให้เห็นว่าในภาพมีการเขียนภาษาไทยไว้ และภาพส่วนใหญ่จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในอดีต และภาพจากเรื่องพระเวชสันดร มหาชนก ประมาณนี้ ซึ่งปัญหาที่เกิดก็คือใกรบูรณะโบสถ์ไม่สามารถหาช่างมาซ่อมแซมภาพจิตกรรมเหล่านี้ได้ หลวงพ่อท่านบอกว่าจะต้องใช้ช่างไทย เพราะภาพจิตกรรมดังกล่าวเนศิลปแบบไทย

ก็ได้แต่ขอภวนาให้ท่านเจ้าอาวาสสามารถหาช่างฝีมือดีมาอนุรักษ์รักษาภาพกิจกรรมฝาผนัง เพื่อเผยแพร่ความเป็นไทยไว้ในต่างแดนให้คงอยู่ตลอดไป