ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล” โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ – ตอนที่ 11

HONEY
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                    

               บทความก่อนหน้านี้  ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลตอนที่ 1, ตอนที่ 2, ตอนที่ 3, ตอนที่ 4, ตอนที่ 5, ตอนที่ 6, ตอนที่ 7, ตอนที่ 8, ตอนที่ 9, ตอนที่ 10

********************************************
ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ณัฐ ภมรประวัติ –

ตอนที่ 11

                    เมื่อได้ตัวผู้สมควรได้รับรางวัลแล้วคณะกรรมการมูลนิธิฯ   ก็จะอนุมัติเป็นขั้นตอนสุดท้าย     แล้วเราจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับรางวัลเตรียมการที่จะมารับรางวัลได้กำหนดการมารับรางวัลนั้นได้ถือกำหนดเดือนที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล  ทรงพระราชสมภพ คือวันที่ 1 มกราคม 2435  เพราะฉะนั้นงานพระราชพิธีก็จะจัดไม่ช้ากว่าวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี

                   งานพระราชพิธีนี้จะจัดที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท    คณะผู้ได้รับรางวัลและเอกอัครราชทูตของประเทศต่างๆ ที่ได้รับรางวัลจะเข้าแถวที่ห้องโถงก่อนเข้าท้องพระโรง     ซึ่งมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเทพฯ ทรงประทับรออยู่   แขกที่ไปจะยืนเข้าเฝ้าซึ่งรวมทั้งคณะองคมนตรีและคณะรัฐมนตรียืนสองฟากของท้องพระโรง    ขบวนของผู้ที่จะรับพระราชทานรางวัลจะนำโดยท่านรองเลขาธิการ สำนักพระราชวัง  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะอุปนายกมูลนิธิและประธานคณะกรรมการรางวัลนานาชาติ    ตามด้วยคณะผู้รับพระราชทานรางวัลและเอกอัครราชทูต   

                    เมื่อขบวนของเราเข้าไปถึงกลางท้องพระโรง  ท่านรองเลขาธิการก็จะไปยืนในที่ของท่าน   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และประธานกรรมการรางวัลนานาชาติ ก็จะแยกถอยหลังออกมา   เหลือแต่ผู้ได้รับรางวัล  ซึ่งจะเข้าไปรับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีละคน    ของที่รับพระราชทานจะมีประกาศนียบัตร,  เหรียญสมเด็จพระบรมราชชนกและเช็คเงินรางวัล  เป็นอันสิ้นสุดพระราชพิธีพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล   แขกต่าง ๆ  ก็จะไปงานเลี้ยงรับรอง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จออกจากท้องพระโรงไปประทับที่ห้องที่จัดไว้   และผู้ที่ได้รับรางวัลจะไปเฝ้าที่ห้องนั้น  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระปฏิสัณฐานกับคณะผู้รับรางวัลเป็นเวลานานพอสมควรแล้วก็จะเสด็จขึ้น

                   ในคืนวันนั้นจะมีการเลี้ยงรับรองโดยที่สมเด็จพระเทพทรงเป็นประธาน  และมีแขกผู้รับเชิญเป็นองคมนตรี  คณะรัฐมนตรี  ข้าราชการ และเอกชนประมาณ 200 คน  ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลจะแสดงสุนทรพจน์เกี่ยวกับงานของแต่ละคนเป็นเวลาประมาณคนละ 10 นาที

                                                                                                                    (โปรดติดตามต่อค่ะ)
********************************************
                ที่มา : บทความพิเศษ  ปาฐกถาเรื่อง “รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล”  โดย ณัฐ ภมรประวัติ พ.บ.
จาก สารศิริราช  ปีที่ 54 ฉบับที่ 9 กันยายน  2545

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The Prince Mahidol International Awardความเห็น (0)