เขาคุมอะไรกันใน Business Unit

Fixed Costs ทุกหน่วยจะต้องบริหารตาม Activity Base Costing

   Business Unit จะประกอบด้วย

1. หน่วยบริหาร

2. หน่วยสนับสนุน (Cost Center CC)

3. หน่วยทำกำไร (Profit Center PC)

 ทั้งหน่วยบริหารและหน่วยสนับสนุน ต้องคุมต้นทุน Fixed Costs ประกอบด้วย

 • Personnel
 • Depreciation
 • Operating
 • Provision
 • Allocation

 หน่วยทำกำไร ต้องควบคุมต้นทุน Fixed Costs เช่นเดียวกับหน่วยสนับสนุน และต้องควบคุมต้นทุน Variable Costs ซึ่งประกอบด้วย

 • Materials
 • Services

นอกจากนั้นหน่วยทำกำไรยังต้องควบคุมงบกำไร/ขาดทุนประกอบด้วย

 • Order Received
 • Revenue Received
 • EBIT
 • Cash flow
 • Provision

และควบคุมงบดุลที่ประกอบ Balance Sheet Items ต่างๆอีกด้วย

ที่สำคัญ Fixed Costs ทุกหน่วยจะต้องบริหารตาม Activity Base Costing โดยต้องจัดทำ Activity Base Costing Rate เช่น งานบัญชี THB/Transaction งานบุคคล THB/Head งานจัดหา THB/Purchase orderงานIT THB/PC เป็นต้นเพื่อ Allocate ไปยังหน่วยงานที่ให้บริการ

 ถ้าควบคุมได้ตามเป้าหมายที่กำหนดในทุกหน่วยงานก็ได้ชื่อว่ามีการบริหารต้นทุนธุรกิจที่ดีครับ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มุมคุณภาพความเห็น (0)