สนับสนุนการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรในภาคสนาม (2) CKO ลงสนามเอง

นักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ก็คงดีใจ ที่มีหลายๆ คนลงไปสนับสนุนการทำงานด้วย โดยเฉพาะวันนี้ CKO ลงไปช่วยกันถึงกลุ่ม

          จากบันทึกนี้ (สนับสนุนการทำงานของนักส่งเสริมการเกษตรในภาคสนาม(1) ) ซึ่งเป็นกิจกรรมในช่วงเช้าของวันที่ 15  มกราคม ที่ผ่านมา ที่ผมได้ไปประชุมร่วมกับนักส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลลานดอกไม้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลลานดอกไม้  อำเภอเมืองกำแพงเพชร

          หลังจากเราทานข้าวกล่องกันคนละกล่อง  สถานที่รับประทานอาหารหรือครับ ก็ทานกันในห้องประชุมนั้นเอง  จากนั้นก็ต้องรีบเดินทางต่อไปยังที่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน  ตำบลลานดอกไม้  เพื่อร่วมประชุมและประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกกล้วยไข่

          กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกลัวยไข่หมู่ที่ 4 บ้านเกาะน้ำโจน  ตำบลลานดอกไม้  เป็นการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไข่รายย่อย  มีสมาชิก  30 คน  วันนี้มาประชุม และร่วมกันประเมินศักยภาพของกลุ่มกันประมาณ 22 คน  สถานที่ก็ใช้ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรบ้านเกาะน้ำโจนเป็นสถานที่ประชุม


บรรยาสกาศของการสนทนากลุ่ม

 

          และก่อนที่จะมีการประเมินของกลุ่มนั้น   CKO คือนายสุชาติ ทองรอด  เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งออกพื้นที่มาสนับสนุนกิจกรรมของนักส่งเสริมการเกษตรเช่นกัน ได้มาร่วมวงประเมินด้วย  และก่อนที่จะทำการประเมิน ท่านเกษตรจังหวัดได้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มนี้ด้วยการนำเสนอแนวทางการตลาดกล้วยไข่เพื่อการส่งออกให้กับกลุ่มได้มีทางเลือก

          พร้อมกันนี้  ได้แปลงสถานที่ประชุมเป็นห้องฉายหนังเพื่อดู วีซีดีข่าวและสารคดีเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่เพื่อการส่งออกของเกษตรกรรายใหญ่  ที่ได้ปรับเปลี่ยนแปลงปลูกส้มเขียวหวานที่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยหันมาปลูกกล้วยไข่ ประมาณ 300 ไร่ และสามารถทำรายได้เป็นอย่างดี โดยการขายให้กับบริษัทที่ส่งออก  และบริษัทส่งออกยินดีที่จะมารับซื้อกล้วยไข่ของเกษตรกรรายย่อย เพียงแต่ต้องมีการนักหมายสถานที่และรวมกลุ่มกันผลิต

          หลังจากดูวีซีดีเกี่ยวกับการปลูกกล้วยไข่ และการจำหน่ายกล้วยไข่เพื่อการส่งออกแล้ว  ท่าน CKO ยังได้พบปะพูดคุย เพื่อกระตุ้นกลุ่ม  ให้คิด-หาแนวทางในการพัฒนากลุ่ม  ซึ่งท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนกลุ่มหากกลุ่มจะไปศึกษาดูงานก็ยินดีที่จะสนับสนุนรถตู้ให้กลุ่มใช้ในการเดินทาง  ซึ่งก็สร้างความปลื้มใจให้แก่เกษตรกรเป็นอย่างมาก  ที่ผู้นำของนักส่งเสริมการเกษตร ได้เห็นความสำคัญ  และสนใจที่จะมาสนับสนุนกลุ่มอย่างจริงจัง


ดูหนัง(ตอน)กลางวัน


CKO มาร่วมวง ลปรร.

             ในกระบวนการประเมิน  หลังจากดูวีซีดีเพื่อเห็นแนวทางหนึ่งของการพัฒนาการตลาดแล้ว  ก็เป็นการประเมินโดยใช้การสนทนากลุ่ม (Focus Group)  ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเป็นกลุ่ม  ใช้การพูดคุยและโยนประเด็นคำถามเกี่ยวกับ การดำเนินกิจกรรม การบริหารจัดการ  การจัดทำข้อมูล  การตลาด  ฯลฯ   จากนั้นจึงเป็นการกำหนดประเด็นแล้วให้ทุกคนออกไปประเมินกลุ่มด้วยตนเอง  ซึ่งให้ทุกคนประเมินตนเองในทุกประเด็นเป็น 3 ระดับ  คือ

  • ระดับดี
  • ระดับปานกลาง และ
  • ระดับที่ต้องปรับปรุง

        ในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ คุณสมพร  จันทร์ประทักษ์  นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้ดำเนินกระบวนการเอง  ผมก็สังเกตบรรยากาศ   จากนั้นผมก็ลงไปช่วยในการกระตุ้นให้ทุกคนได้อ่านข้อมูลที่ประเมินได้ และหากแนวทางในการพัฒนากลุ่มของตนเองตามลำดับการประเมิน โดยเริ่มจากกิจกรรมที่คะแนนส่วนใหญ่เห็นว่าจะต้องปรับปรุง  ซึ่งก็มีประเด็นและแนวทางพัฒนาของกลุ่ม เช่น การสร้างความร่วมมือของสมาชิกให้มากยิ่งขึ้น  การพัฒนาการตลาด เป็นต้น

          วันนี้ผมกลับถึงสำนักงานก็เย็นมากแล้ว  ยอมรับว่าเหนื่อยพอสมควรเพราะอากาศร้อนมาก และเรามีกิจกรรมทั้งวัน  แต่ก็มีความสุข ที่ได้มีส่วนช่วยเสริมหนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม และนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ก็คงดีใจ  ที่มีหลายๆ คนลงไปสนับสนุนการทำงานด้วย โดยเฉพาะวันนี้ CKO ลงไปช่วยกันถึงกลุ่ม  นอกจากนี้ยังมีน้องๆ พัฒนากรของ อบต.ลานดอกไม้ ลงไปช่วยและเรียนรู้การทำงาน - การจัดกระบวนการกันในพื้นที่  และหากไม่เบื่อเสียก่อน  ผมคงได้ทำหน้าที่สอนงานให้แก่น้องๆ เหล่านั้นด้วย (จะพยายาม)

        แม้ว่าจะอยู่กันคนละหน่วยงาน  แต่เราก็มีเป้าหมายเดียวกันใช่ไหมครับท่าน...อิอิ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ สมป่าสัก   21  มกราคม  2551

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

160579

เขียน

21 Jan 2008 @ 22:12
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 18:43
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก