คุณวิชิตเขียนถามไว้ว่า แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจริงหรือ? ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจและท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ก็ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้บ้างแล้ว ดิฉันอยากต่อยอดความรู้ในประเด็นนี้ดังนี้นะคะ

ดิฉันก็เห็นเช่นเดียวกันกับอาจารย์หมอวิจารณ์คะว่า การเขียนบล็อกเพื่อการบันทึกความรู้เป็นการแลกเปลี่ยนแล้วคะ และจากที่ดิฉันได้ติดตามอ่านงานด้าน KM มาโดยตลอด ยืนยันได้ว่า GotoKnow.org เป็นระบบ KM ที่ผู้รู้ร่วมกัน "เขียนบล็อกเพื่อความรู้และเปิดเผยต่อสาธารณชน" ที่ใหญ่ติดอันดับโลกได้เลยคะ เพียงแค่ว่าเราเขียนเป็นภาษาไทยก็เท่านั้นเองคะ

การเขียนบล็อก

  • เป็นการแลกเปลี่ยนและเป็นการให้ด้วยใจอย่างแท้จริง
  • ไม่มีการบังคับกำหนดหน้าที่ใดๆ
  • เป็น Knowledge sharing ที่สร้างความเท่าเทียมในสังคม
  • ใครอยากจะ share ความรู้ความถนัดใดก็แล้วแต่ เพื่อเปิดเผยตนเองออกสู่สังคม 
  • เพราะบล็อกเป็นของเจ้าของบล็อก ไม่ใช่กลุ่มคนที่พัฒนาเว็บนั้นๆเพียงกลุ่มเดียว

การแสดงความคิดเห็นแบบสองทางอย่างที่คุณวิชิตคาดหวังจะเห็นใน GotoKnow.org นั้นเป็นเรื่องที่ ท้าทายมาก คะ เพราะ

  • บันทึกที่เขียนใน GotoKnow.org เป็นบันทึกแห่งความรู้ (เชิงปฏิบัติ) ส่วนใหญ่ที่คั้นมาจากสมองของผู้เขียนบล็อก
  • ดังนั้นผู้อ่านต้องอ่านอย่างละเอียดและอ่านบ่อยและ "คิด" แล้วจึงสามารถจะแสดงความคิดเห็นต่อยอดความรู้นั้นได้
  • ส่วนตัวผู้เขียนบล็อกเอง เมื่อมีคนมาแสดงความคิดเห็นไว้ ก็จะตอบ (หรือไม่ตอบก็แล้วแต่ บังคับกันไม่ได้คะ) แต่เขาก็จะต้อง "คิด" และเขียนต่อยอดความรู้นั้นอีก

แน่นอนคะ เราอยากให้เกิดการแสดงความคิดเห็นลักษณะอย่างนี้ หรือดิฉันอยากเรียกว่า "วิพากย์ความรู้" ในคลังความรู้แห่งนี้คะ แต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลย ด้วยปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น ตัวเนื้อหา วัฒนธรรมการอ่านการเขียน ความถนัดทางเทคโนโลยี ความถนัดในการพิมพ์ การห่วงความรู้ อะไรต่างๆ มากมายคะ

ในเวอร์ชันที่สอง ทีมงานจะให้มีการใช้ระบบ Rating ในหลายๆ ประเด็น ประเด็นหนึ่งคือสำหรับ rate ตัวข้อคิดเห็น เพื่อหาตัว Commenter หรือตัวต่อยอดความรู้ที่โดดเด่นคะ วิธีนี้ก็น่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Two-way ได้ดียิ่งขึ้นคะ

แต่ก็คงยังไม่พอคะ การให้ Rewards ต่อผู้เขียนหรือผู้ Comment ย่อมเป็นตัวช่วยคะ แต่อะไรคือ Rewards ที่เหมาะสมสำหรับการทำ KM คะ ตัวเงินหรือ? Recognition หรือ?

ส่วนตัวดิฉันเอง อยากให้ สคส. สนับสนุนการตีพิมพ์เป็นหนังสือ (โครงการ Blog สู่ Book) ให้แก่ผู้ที่เขียนบล็อกเพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ใน GotoKnow.org อย่างแท้จริงคะ

เขียนแล้วได้อะไร? คือคำถามที่ต้องค้นหาคะ? ทีมงานกำลังจัดทำ แบบสอบถาม ในรูปแบบงานวิจัยขึ้นมาคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทุน สกว. เพื่อประโยชน์ต่องานวิจัยด้าน KM ในประเทศไทยและประเทศที่เขาชอบเรียกกันว่า "โลกที่สาม" ด้วยคะ

คุณวิชิตหรือท่านอื่นๆ คิดเห็นว่าอย่างไรบ้างคะ