การดูงานที่ฉะเชิงเทราของเครือข่ายตำบลในคลองบางปลากด

BEERTHAI
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาที่ผ่านมาทีมงานวิจัย ทีมสังเกตการณ์ และทีมคณะกรรมการกองทุน ได้ร่วมเดินทางเพื่อไปศึกษาดูงานที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา เราไปถึงบริเวณงานเมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น. ได้ เนื่องจากความไม่ชำนาญทาง ขณะเราไปถึงเปิดงานพอดี สมาชิกที่ร่วมเดินทางในวันนั้น ๒๐ คน ไม่รวมคนขับรถ

        เราได้เข้าไปเยี่ยมชมส่วนนิทรรศการเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ในห้องแสดงแบบถาวร ภายในได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพัฒนาต่างๆของในหลวงอย่างมากมาย จั้งแต่เริ่มเดินเข้าได้เห็นแนวคิดของพระองค์ว่าไม่ได้นึกถึงแต่เกษตรกรชาวไรชาวนา ยังมีข้อคิดสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักธุรกิจ ฯลฯ ต่อมาเป็น พระราชดำริเกี่ยวกับ ทฤษฎีใหม่ (ในประเด็นนี้เมื่อกลับมารวบรวมประสบการณ์ความรู้ ณ ศาลาไทยสวนสมเด็จ ของจงหวัดฉะเชิงเทรา) ว่า ทฤษฎีใหม่นำมาใช้กับบ้านเราไม่ได้เพราะไม่มีที่ทางจะดำเนินการได้ที่ดินอย่างดีก็ ๕๘ ตารางวา ต่อมาเป็นการำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม รวมถึงโครงการต่างๆที่ในหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งห้วยทราย เขาหินซ้อน ซึ่งแต่ละที่ก็จะมีลักษณะเฉพาะของพื้นที่เอง

ต่อจากส่วนอาคารนิทรรศการก็เดินต่อไปยังหน่วยงานให้การสนับสนุน ซึ่งทางทีมงานได้เดินเข้าไปในส่วนของ ธนาคารเพื่อการเกษตรแต่มิได้พูดคุยอะไรมากมาย ต่อมามาที่บูทของธนาคารออมสิน ก็เข้าไปสอบถบความเชื่อมโยงของธนาคารออมสินกับกองทุนจะเชื่อมกันอย่างไร เนื่องจากเป็นการสัมภาษณ์จึงได้ให้สัมภาษณ์ว่า จะช่วยในเรื่องของการอบรมบัญชีให้ เรื่องของการบริหารจัดการต่างๆ ยินดีจะช่วยเหลือทุกงานที่ยังเป็นปัญหา (ปัญหาคือหน่วยงานสนับสนุนไม่ใช่ของพื้นที่เรา มุมมองของชาวบ้านยังเห็นว่าธนาคารต่างๆไม่จริงใจ บุคลากรน้อยบริการได้ไม่ทั่วถึง)

เข้าบูทของ SML ซึ่งเสียงดังมากจนฟังและพูดไม่รู้เรื่อง แต่ก็มีการนำเสนอปัญหาจากทางกลุ่มประชาชนแจ้งเพื่อให้ปรับแก้ไขความบกพร่องที่เกิดขึ้น

จากนั้นได้ไปดูรอบๆงานที่จัดขึ้น แต่ที่ที่สมาชิกที่ไปด้วยให้ความสนใจมากที่สุดคือ กองทุนหมู่ ๘ ตำบลอ้อมใหญ่ จังหวัดนครปฐม เป็นกองทุนที่ได้รับรางวัลดีเป็นของจังหวัด ซึ่งเห็นจากเอกสารต่างๆที่ทางกองทุนนำมาแสดง ทางคณะกรรมการที่อยู่ฝ่ายใดฝ่ายนั้นก็จะมาอบรมวิธีการ กระบวนการต่างๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน BEERTHAI_FCKMความเห็น (0)