ฝันให้ไกลเข้าไว้ ดีกว่าไม่ฝันอะไรเลย

จงทำกล้าสิ่งที่ฝัน ถึงแม้จะไม่สำเร็จ แต่อย่างน้อยเราก็ได้ลองทำแล้ว

จำไว้ว่าโอกาส เป็นของคนที่พร้อมเสมอ (โฆษณาไวตามิ้ล)