การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

lucky
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โดยทุกคนนึกถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

วันนี้ได้มาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับงานเรื่องการพัฒนาการเก็บสิ่งส่งตรวจของหน่วยจุลชีวะให้ถูกต้องกับตัวแทนของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทำให้ได้ ลปรร.กับบุคลากรต่างหน่วยโดยเฉพาะ คุณนุชจิเรศจาก OPD lab  ที่ได้พยายามอธิบายเรื่องงานด่านหน้าของภาควิชาให้ฟัง ก็รู้สึกทึ่งในความสามารถที่ทุกคนพยายามพัฒนางานของตัวเอง  ขณะเดียวกันก็ดีใจที่ได้รับความร่วมมือในการที่จะเรียนรู้งานของหน่วยอื่นเพิ่มมากขึ้น  จนทำให้การประชุมวันนี้สำเร็จไปได้ด้วยดีโดยได้รับการช่วยเหลือจากทุกๆฝ่าย โดยทุกคนนึกถึงผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ก็ขอขอบคุณหัวหน้าภาควิชาพยาธิและรองฝ่ายบริการที่ช่วยประสานงานให้  โดยเฉพาะหัวหน้าภาคที่อุตส่าห์สละเวลามาแนะนำการเขียนบล็อกให้ก็ขอขอบคุณในความกรุณาอีกครั้งค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  เล่าเรื่อง lab จุลชีวะความเห็น (3)

mitochondria
IP: xxx.11.37.204
เขียนเมื่อ 
ยินดีด้วยกับความร่วมมือที่ได้รับ แต่พี่พอจะช่วยสรุปได้ไหมว่าผลการประชุมในวันนี้มีประเด็นอะไรบ้าง ได้ข้อยุติอะไรบ้าง จะได้รู้ว่าต้องปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกบ้างเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลง ขอบคุณครับ
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
คิดเหมือนคุณ mitochondria แต่ทราบมาว่าจะคุยเรื่อง container ของหน่วย micro กับหน่วยงานอื่นที่มีปัญหาส่ง specimen ผิดที่แต่พอเข้าประชุมกลับกลายเป็นคนละเรื่อง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสื่อสารกันยังไง ไหงกลายเป็นอย่างนี้ละท่านผผุ้ชม??????????????????
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
คิดเหมือนคุณ mitochondria แต่ทราบมาว่าจะคุยเรื่อง container ของหน่วย micro กับหน่วยงานอื่นที่มีปัญหาส่ง specimen ผิดที่แต่พอเข้าประชุมกลับกลายเป็นคนละเรื่อง ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าสื่อสารกันยังไง ไหงกลายเป็นอย่างนี้ละท่านผู้ชม??????????????????