ทีมงานศูนย์บริการวิชาการติวเข้มสมรรถนะ

บรรยากาศการจัดทำ "สมรรถนะ ของศูนย์บริการวิชาการ" โดยนำ "สมรรถนะหลักของสำนักงานข้าราชการพลเรือน และ แนวทางของมหาวิทยาลัยขอนแก่น" ๕ สมรรถนะ

 ๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์

 ๒. การบริการที่ดี

 ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ

 ๔. จริยธรรม

 ๕. ความร่วมแรง ร่วมใจ

ส่วนที่จะนำมาปรับเป็นของบุคลากรของศูนย์ฯ ขอติดตามของทีม JNJ ต่อไปครับ

JJ