จากการที่ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพที่ ม. นเรศวร  จ.พิษณุโลก ทำให้ได้ความรู้มากมาย แต่สิ่งที่โดนใจที่สุด คือ

  1. การอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงาน ที่มี format และรูปแบบที่ดูแล้วง่ายต่อการนำไปใช้ ที่พอย้อนกลับมาดู format ของเราแล้วก็ได้แต่ถามตัวเองว่าคิดได้ยังไงเนี่ย
  2. วิธีการถ่ายความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพไปยังหน่วยงานภายในของ มน. โดยการนำระบบ km มาใช้
  3. จาก 2 ข้อข้างต้นทำให้หน่วยงานของ มน.เกิดการยอมรับและนำเอาระบบประกันคุณภาพเข้ามาอยู่ในระบบงานประจำ อย่างไม่มีการแบ่งแยกและไม่มองว่าเป็นความยุ่งยาก

     ซึ่งถ้าเอาทั้ง 3 ข้อมารวมกันแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่าทำไมที่ มน. ถึงประสบความสำเร็จในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ