GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มกค.จะจัดอบรมเรื่อง KM ในวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

งานประกันคุณภาพการศึกษา มกค.จะจัดอบรมเรื่อง KM  ในวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2549   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับคณะวิชาและระดับหัวหน้าหน่วยงาน ใน่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร   มาเป็นวิทยากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15922
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)