ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

มกค.จะจัดอบรมเรื่อง KM ในวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

งานประกันคุณภาพการศึกษา มกค.จะจัดอบรมเรื่อง KM  ในวันพุธที่ 22 - วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์  2549   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับคณะวิชาและระดับหัวหน้าหน่วยงาน ใน่องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน   โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร   มาเป็นวิทยากร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

15922

เขียน

17 Feb 2006 @ 14:54
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 14:26
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก