การประเมินคุณภาพภายในของ มกค.

  ปรับปรุงแผนงาน  
มกค. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับได้แก่การประเมินระดับมหาวิทยาลัย   การประเมินระดับคณะวิชา  และการประเมินระหน่วยงาน  นำผลการประเมินทั้ง 3 ระดับมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในการปรับปรุงแผนงานของปีการศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15919, เขียน: 17 Feb 2006 @ 14:44, แก้ไข, 11 Feb 2012 @ 14:26, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก
บันทึกล่าสุด


ความเห็น (0)