การประเมินคุณภาพภายในของ มกค.

ปรับปรุงแผนงาน
มกค. มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับได้แก่การประเมินระดับมหาวิทยาลัย   การประเมินระดับคณะวิชา  และการประเมินระหน่วยงาน  นำผลการประเมินทั้ง 3 ระดับมาวิเคราะห์เพื่อนำเสนอในการปรับปรุงแผนงานของปีการศึกษาต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 15919, เขียน: 17 Feb 2006 @ 14:44 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:26 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)