พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน

พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้าน

                                   

 

         ผมพลิก ๆ ดูหนังสือ "พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก"   โดย ชลิดา  บัณฑุวงศ์และอนุสรณ์  อุณโณ   แล้วเกิดความคิดว่าน่าจะเกิดชุดโครงการวิจัยแบบนี้อีกสัก 1 ชุด   เพราะว่าในขณะนี้ "เศรษฐกิจชุมชน" ของไทยน่าจะมีพลวัตสูงขึ้นมาก   โดยมีพลังจากภายนอกเข้าไปขับเคลื่อนคือ
(1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
(2) แนวคิดและเทคนิคการเกษตรชีวภาพ/การเกษตรอินทรีย์/การเกษตรยั่งยืน
(3) การจัดการความรู้
(4) แผนชุมชน
(5) โครงการประชานิยมของรัฐบาล

         ผมจึงขอชักชวนและเรียกร้องให้นักวิจัยที่เคยทำวิจัยในชุดโครงการวิจัย "เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านไทย"  ภายใต้การนำของ ศ. ดร. ฉัตรทิพย์  นาถสุภา  ระหว่าง 1 มีนาคม 2543 - 28 กุมภาพันธ์ 2546   รวมตัวกันศึกษาเรื่องนี้อีก   เพื่อทำความเข้าใจว่าภายใต้สภาพปัจจุบัน   เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านเข้มแข็งขึ้นหรืออ่อนแอลงในด้านใดบ้าง   และมีทางส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านในเชิงนโยบายและเชิงวิชาการอย่างไรบ้าง

วิจารณ์  พานิช
 9 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)