ผมได้รับจดหมายเชิญไปเป็นกรรมการตัดสินการประกวดกล้วยไม้ที่จังหวัดเชียงราย โดยงานจะเริ่มวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2549  ผมพร้อมด้วยนิสิต 5 คนได้เดินทางไปล่วงหน้าเพื่อไปจัดสวนประกวด ซึ่งนับเป็นสวนกล้วยไม้สวนแรกในชื่อของมหาวิทยาลัยนเรศวร