การสอนงานมือใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2549

ขั้นต่อไปจะเป็นการ ลปรร.และการนำการวิจัยมาสู่การทำงาน ทั้งเก่า/ใหม่ก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

          16 กุมภาพันธ์ 2549 ทีมงานได้จัดให้นักส่งเสริมมือใหม่ ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการส่งเสริมการเกษตร โดยทีมงานได้จัดให้มีกิจกรรม ดังนี้

  1. การศึกษาดูงานศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดกำแพงเพชร และศึกษาดูแปลงส้มเขียวหวานปลอดภัย  ณ ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร (ลิงค์ดูรายละเอียด) 
  2. การเล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับนักส่งเสริมการเกษตรรุ่นพี่ ที่มีประสบการณ์ โดยในวันนี้ทีมงานได้เชิญนักส่งเสริมมืออาชีพมาเล่า จำนวน 2 ท่าน คือ

                                         สอนมือใหม่ กุมภาพันธ์ 2549

 

                                         ผู้เล่า ซ้ายคุณสังวาลย์ กันธิมาและขวาคุณเสนาะ ยิ้มสบาย

          เสียดายที่นักส่งเสริมมือใหม่ติดราชการหลายท่าน ทั้งไปอบรมข้าราชการใหม่ และอบรมโครงการหนึ่งฟาร์มหนึ่งตำบล ทำให้เหลือไม่กี่ท่าน เป็นธรรมดานะครับเพราะต่างคนต่างคิดต่างตนต่างทำ(ของเดิมยังใช้ได้อยู่)   ทำให้ทีมงานต้องปรับกระบวนการกันใหม่ เพราะคิดว่าการเรียนรู้ของมือใหม่ได้ดำเนินการมาร่วมครึ่งปีแล้ว ได้เรียนรู้มาระดับหนึ่งแล้ว  ทำงานไประยะหนึ่งแล้วค่อยมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันใหม่ 

          ในครั้งต่อๆ ไป เราจะเชิญมือเก่าที่มีสนใจมาร่วมด้วย (สร้างทีมงานและขยายเครือข่าย) เพราะขั้นต่อไปจะเป็นการ ลปรร.และการนำการวิจัยมาสู่การทำงาน ทั้งเก่า/ใหม่ก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตรความเห็น (0)