คุณคิดว่า...การอ่านหนังสือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง?...  บางคนอาจจะตอบว่า...ทำให้เรามีความรู้มากขึ้น  บางคนอาจจะบอกว่าเป็นการพักผ่อน  ฯลฯ  แต่สำหรับผม...การอ่านหนังสือทำให้เราได้ฝึกการพูดให้ดีขึ้น

            การที่เราได้อ่านหนังสือ ... เป็นการอ่านตัวอักษร ถ้อยคำ ที่เรียงร้อยได้อย่างสละสลวย  สวยงาม  กระชับ  มีการเรียงลำดับอย่างเหมาะสม  ทำให้เราได้อ่านการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งผมคิดว่าการที่เราอ่านหนังสือมากๆ  รูปแบบของการใช้ภาษา จะค่อยๆซึมซับสู่ตัวของเราเอง...โดยไม่รู้ตัว  แต่ต้องเลือกประเภทของหนังสือที่อ่านด้วยน่ะครับ...จึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ที่แท้จริง

            แต่ไม่ใช่ว่าจะอ่านหนังสือเพียงอย่างเดียวแล้วจะได้ผลน่ะครับ...ต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย...เช่นความกล้า และปฏิภาณไหวพริบ  ซึ่งยังเป็นสิ่งที่เราต้องพยายามขวนขวายและไขว่คว้า นอกเหนือไปจากการอ่าน...จึงจะทำให้เราพูดได้ดีขึ้น

            ผมเชื่อมั่นว่า...ถ้าคุณรักการอ่าน...และรู้จักเลือกประเภทหนังสือที่อ่านแล้ว  นอกจากจะเป็นการประเทืองปัญญาอย่างที่ท่านผู้รู้แนะนำแล้ว...ยังเป็นการประเทืองการพูดของเราได้เป็นอย่างดี  ลองทำดูสิครับ...แล้วคุณจะรู้ว่า...การรักการอ่านและชอบอ่านหนังสือ...จะช่วยพัฒนาการพูดของเราได้เป็นอย่างแน่นอน