วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (7)

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เมื่อนศ.ได้เข้าไปอ่าน Blog ในวิชาดังกล่าวแล้ว ถูกใจหรือขัดข้องประการใด ก็ขอเชิญนศ.แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ เรื่องไหนที่สงสัยมีคำถามก็ถามมาได้ ในบางครั้งผมอยากจะให้ นศ.ช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ได้ไปจัดทำ WorkShop กันมา ผมก็จะตั้งคำถามทิ้งไว้ใน Blog

การสอนครั้งที่ 7 เป็นการนัดสอนพิเศษล่วงหน้าในวันศุกร์ที่ 15 ก.ค. 48 เพราะตามกำหนดการเดิมวันพุธที่ 27 ก.ค. 48 ผมติดภารกิจต้องบรรยายพิเศษให้กับคณะครูที่ทำหน้าที่เป็น WebMaster ผู้จัดทำ WebSite ของโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตพื้นที่การศึกษา จ.ชุมพร เขต 1

วันนี้ ผมจึงให้นศ.ประสานงานเพื่อติดต่อขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แต่ก็ไม่ว่างต้องรอถึง 15.00 น. ในช่วงที่รอผมจึงแนะนำการใช้ Weblog โดยอธิบายพื้นฐานการทำงานผ่าน Blog สรุปได้ดังนี้

  • Blog ย่อมาจาก Weblog โดยตัดตัว "We" ด้านหน้าออกไป หมายถึงหน้าเว็บที่ใคร ๆ ก็เข้าไปอ่านเรื่องที่มีคนเขียนเรื่องต่าง ๆ เอาไว้ได้ โดยมากก็จะ Update กันทุกวัน และ Blog มักจะสะท้อนบุคลิกส่วนตัวของเจ้าของ
  • ประวัติของ Blog จากจุดเริ่มต้นที่มีการใช้เป็นครั้งแรกโดย John Barger ในเดือนธันวาคม 2540
  • Peter Merholz จับมาเรียกย่อเหลือแต่ Blog แทนในเดือนเมษายน 2542
  • จนมาถึงวันที่ 13 มีนาคม 2546 ทาง Oxford English Dictionary จึงได้บรรจุคำว่า Blog ในพจนานุกรม แสดงให้เห็นถึงการยอมรับอย่างเป็นทางการ
  • ตัวอย่าง Blog ในวิชา วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต การเรียกใช้ และการแสดงข้อคิดเห็น

เราตกลงกันว่า เมื่อนศ.ได้เข้าไปอ่าน Blog ในวิชาดังกล่าวแล้ว ถูกใจหรือขัดข้องประการใด ก็ขอเชิญนศ.แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ เรื่องไหนที่สงสัยมีคำถามก็ถามมาได้ ในบางครั้งผมอยากจะให้ นศ.ช่วยเติมเต็มข้อมูลที่ได้ไปจัดทำ WorkShop กันมา ผมก็จะตั้งคำถามทิ้งไว้ใน Blog

โดยเฉพาะใน Blog วิสาหกิจเพื่อพัฒนาบัณฑิต (7) ครั้งนี้ ผมขอให้ นศ. นำผลการปรับปรุง SWOT ของกลุ่มธุรกิจ ทั้ง 5 กลุ่ม คือ

  1. การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงวัวสายพันธุ์ดี เพื่อจำหน่ายลูกวัวและน้ำเชื้อ
  2. การทำฟาร์มสุกร
  3. การทำฟาร์มแพะโดยเน้นหนักธุรกิจนมแพะ
  4. โรงพยาบาลสัตว์ขนาดใหญ่ บริการครบวงจร
  5. ธุรกิจ “ฟาร์มโชคชัย”

นำเสนอผ่านทางข้อคิดเห็น เพื่อจะได้เป็นประเด็นเปิดกว้างสู่สังคมภายนอกให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามกระบวนการที่เราได้กำหนดไว้ร่วมกัน ขอเชิญแสดงฝีมือโดยพลัน...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (3)

46541188
IP: xxx.246.193.129
เขียนเมื่อ 
ถ้าอาจารย์ไม่สอนวิธีการใช้ ก็คงจะใช้ไม่เป็น
รัชนี รัตนศรีทอง
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 
ได้รับความรู้เพิ่มขึ้นมาก  คิดว่านำไปใช้ในหน้าที่ได้
ศุภาณัฐ
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

ได้รับความรู้มากขึ้น  นำไปใช้ประยุกต์ใช้กับงานที่ปฏิบัติให้รวดเร็วขึ้นได้