มิติใหม่ของการประชุมวิชาการ สคส.
           การประชุมวิชาการของ สคส. จะเข้าสู่มิติใหม่ในประเด็นต่อไปนี้
1.       มีการ “สกัด” ขุมความรู้ (knowledge assets) ในเรื่องนั้นออกมาดูกันจะจะ ในขณะประชุมเลยที่เดียว    เราจะเริ่มทำให้ดูในการประชุมวิชาการวันที่ ๒๘ กค. ที่โรงแรมเอเซีย  เรื่อง KM ภาคราชการ
2.       เน้นคุณภาพของสาระ, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม  และผู้เข้าประชุม    นั่นคือเราเลือกผู้เข้าประชุมที่มีคุณภาพ    ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าประชุมที่เราเลือกเป็นอันดับต้น คือผู้เข้าประชุมที่มุ่งหวังมาเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ    เราจัดคนที่มุ่งมารับถ่ายเดียว หรือมุ่งมาประชุมแบบ “ผู้บริโภค” เป็นอันดับรอง 
3.       มีการเก็บค่าลงทะเบียนเข้าประชุมในลักษณะที่ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (พูดง่ายๆ คือ ในอัตราที่ สคส. ขาดทุน)
4.       มีการประชุมบ่อยขึ้น    ส่วนหนึ่งเพื่อนำเข้าสู่การประชุม มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑ – ๒ ธค. ๔๘     ในเดือน สค. ๔๘ จะจัดในวันที่ ๑๘  ที่โรงพยาบาลเปาโล  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   โดยจะนำเรื่อง ชุมชนอาคารสงเคราะห์อยุธยา   ที่ดำเนินการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ ๓ ชั่วคน    และมีการนำเสนอ “ความรู้ฝังลึก” โดยการเล่นละคร    คุณวรรณากำลังประสานงานกับทีมงานของชุมชนอาคารสงเคราะห์ เพื่อทำให้การนำเสนอเข้มข้นด้วยคุณภาพ และแปลกใหม่
วิจารณ์ พานิช
๒๔ กค. ๔๘