มิติใหม่ของการประชุมวิชาการ สคส.

เน้นคุณภาพ เน้นการแลกเปลี่ยน ไม่ใช่การถ่ายทอด
มิติใหม่ของการประชุมวิชาการ สคส.
           การประชุมวิชาการของ สคส. จะเข้าสู่มิติใหม่ในประเด็นต่อไปนี้
1.       มีการ “สกัด” ขุมความรู้ (knowledge assets) ในเรื่องนั้นออกมาดูกันจะจะ ในขณะประชุมเลยที่เดียว    เราจะเริ่มทำให้ดูในการประชุมวิชาการวันที่ ๒๘ กค. ที่โรงแรมเอเซีย  เรื่อง KM ภาคราชการ
2.       เน้นคุณภาพของสาระ, การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม  และผู้เข้าประชุม    นั่นคือเราเลือกผู้เข้าประชุมที่มีคุณภาพ    ซึ่งหมายความว่าผู้เข้าประชุมที่เราเลือกเป็นอันดับต้น คือผู้เข้าประชุมที่มุ่งหวังมาเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ    เราจัดคนที่มุ่งมารับถ่ายเดียว หรือมุ่งมาประชุมแบบ “ผู้บริโภค” เป็นอันดับรอง 
3.       มีการเก็บค่าลงทะเบียนเข้าประชุมในลักษณะที่ผู้ลงทะเบียนเข้าประชุมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่ง (พูดง่ายๆ คือ ในอัตราที่ สคส. ขาดทุน)
4.       มีการประชุมบ่อยขึ้น    ส่วนหนึ่งเพื่อนำเข้าสู่การประชุม มหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๒  วันที่ ๑ – ๒ ธค. ๔๘     ในเดือน สค. ๔๘ จะจัดในวันที่ ๑๘  ที่โรงพยาบาลเปาโล  ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.   โดยจะนำเรื่อง ชุมชนอาคารสงเคราะห์อยุธยา   ที่ดำเนินการจัดการความรู้แบบธรรมชาติ ๓ ชั่วคน    และมีการนำเสนอ “ความรู้ฝังลึก” โดยการเล่นละคร    คุณวรรณากำลังประสานงานกับทีมงานของชุมชนอาคารสงเคราะห์ เพื่อทำให้การนำเสนอเข้มข้นด้วยคุณภาพ และแปลกใหม่
วิจารณ์ พานิช
๒๔ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)