ความเห็น 971

ฝึกการพูด

ธวัชชัย
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยครับ เป็นนักอ่านและนักฟังที่ดีก็จะช่วยให้เป็นนักเขียนและนักพูดที่ดีขึ้น ดังที่เขาว่า "อ่านดี ฟังดี เขียนดี และพูดดี ทำอะไรก็ไม่มีอับจน" ใช่ไหมครับ