ท่านที่สนใจธรรมะเชิงปฏิบัติ ผมขอแนะนำให้รู้จักคุณศุภวรรณ พิพัฒพรรณวงศ์ กรีน http://www.supawangreen.in.th/   ท่านผู้นี้มีประสบการณ์ตรงในการบรรลุธรรม และเขียนหนังสือน่าอ่านมาก    เน้นที่ สติปัฏฐานสี่ และ นิพพาน