ERP


โปรแกรมEnterprise Resource Planning (ERP)
                เป็นระบบเทคโนโลยีสารเทศซึ่งจะจัดกระบวนการทำงานต่างๆ ภายในองค์กรรวมโดยใช้ฐานข้อมูลและรายงานการจัดการร่วมกับการประมวลผลจากโปรแกรม ERP โดยจะมีส่วนช่วยเพิ่มความมีประสิทธิภาพของธุรกิจแบบกลุ่มให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
                หลักการทำงานของธุรกิจที่เรียกว่า  Functional Areas of Operation
บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องมีฝ่ายเหล่านี้ ซึ่งจะประกอบด้วยฝ่ายต่างๆที่มี

ลักษณะการทำงานแตกต่างกันดังนี้
1.ฝ่ายการตลาดและการขายจะทำหน้าที่ ทางด้านการตลาด, การขาย, การสั่งซื้อ,ทางด้านลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า, การทำนายทิศทางตลาด และโฆษณา
2.ฝ่ายผลิตและจัดการวัตถุดิบจะทำหน้าที่ ทางด้านการจัดซื้อ, การรับวัตถุดิบ, ทางด้านการจัดส่ง, กำหนดตารางการผลิต, ฝ่ายโรงงานและฝ่ายซ่อมบำรุง
3.บัญชีและการเงินจะทำหน้าที่ ทางด้านการทำบัญชี,ควบคุมราคาค่าใช้จ่าย, ทางด้านวางแผนการเงิน, การจัดการงบประมาณและจัดการกระแสเงิน
4.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะทำหน้าที่ ทางด้านการจัดหาบุคคลากรและว่าจ้าง, การฝึกงาน, การจ่ายค่าตอบแทน
                กระบวนการทางธุรกิจ จะมีประโยชน์ถ้ามีการแบ่งปันข้อมูลกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ระบบนี้เราเรียกว่า Integrated Information System (ระบบการรวมกลุ่มสารสนเทศ)
                รากฐานการผลิตของERP เริ่มมาจากพื้นที่โรงงาน การผลิตและพัฒนาซอฟแวร์ในช่วงปี 1960 ถึง 1970 โดยเริ่มแรกซอฟแวร์นั้นใช้สำหรับผู้จัดการโรงงานนั้นๆ ได้นำไปออกแบบการผลิตและเลือกวัตถุดิบที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรมนั้นคือ Material Requirement Planning (MRP) สามารถจัดการหรือทำงานได้โดยใช้ส่วนเมนเฟรม คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล EDI จะเป็นตัวช่วยบริษัททำกระบวนการจัดซื้อโดยผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งต่อมาได้พัฒนาขึ้นอีกในช่วงปี 1980 ซึ่งนั่นก็คือ MRPII
                ปี 1972 นักวิเคราะห์ระบบ 5 คนของ IBM ได้ทำการก่อตั้ง Systemanalyse and Programmentwicklung (Systems Analysis and Program Development – pronounced “S-A-P”) ใน Mannheim ประเทศ เยอรมัน จากการทำงานใน IBM พวกเขาได้สังเกตเห็นว่า มีลูกค้าไม่น้อยที่ต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการระบบบัญชีการเงิน, การวางแผนการผลิต, รายการสั่งขายสินค้าและในกิจการอื่นๆของบริษัท นักวิเคราะห์เหล่านี้จึงกำหนดเป้าหมายสำหรับซอฟท์แวร์ตัวใหม่ของบริษัท ซึ่งนั่นส่งผลให้ทำการพัฒนาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี จึงได้พัฒนามาตรฐาน real-time financial accounting package ออกมาได้สำเร็จ ซึ่งได้พัฒนา ต่อๆ จนถึงปี 1978 SAP พัฒนาเป็น version เต็ม เป็น software products เรียกว่า R/2 system  บริษัทก็ทำการรวมความสามารถของ software เป็นแนวทาง ในช่วงปี 1980  50/100 บริษัท ที่เป็นโรงงานใหญ่ ในเยอรมันเป็นลูกค้าของ SAP ซึ่งได้มีการเจริญเติบโตอย่างมากและได้พัฒนาไปเรื่อยๆ จนได้ SAP R/3 ในที่สุดในปี 1992 ซึ่งมี ลักษณะการใช้งานรูปแบบต่างๆ อีกมากมาย

สรุปได้ว่า ERP  เป็นการรวมประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักของธุรกิจ โดยก่อนหน้านี้ หน้าที่แต่ละอันของ EPS นั้นมีความเป็นอิสระต่อกัน หน้าที่ใครหน้าที่มันซึ่งซอฟแวร์ของ ERP จะสร้างรายงานการจัดการและ ตัดสินให้องค์กรทุกองค์กรมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 15755เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2006 16:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 19 พฤษภาคม 2012 22:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี