ทีมงาน KKU_KM ทำแผน ๒๒ ก.พ ๔๙

JJ
KM for suporting KKU Strategic Plan 2006

Workshop KKU_KM ตามแนวทาง ส.ม.ศ(ก.พ.ร)

 สืบเนื่องจากการที่ ทีมงาน KKU_KM ได้ปรึกษาหารือในวันพุธที่ ๑๕ ก.พ ๒๕๔๙  ( Link )

ศูนย์บริการวิชาการได้รับมอบหมายให้ประสานงาน เพื่อ "จัดทำแผนปฎิบัติการ ๑๓ แบบฟอร์ม ( Link ) ตามแนวทางของ ส.ม.ศ ( ก.พ.ร) ส่งให้ทันตามกำหนดเวลาภายในวันที่ ๒๘ ก.พ ๒๕๔๘)

ดังนั้นทางศูนย์บริการวิชาการ จึงได้เชิญ ผศ.จงรักษ์ หงส์งาม รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีประสบการณ์ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจากจังหวัดร้อยเอ็ด  ( Link ) มาเป็นวิทยากรเพื่อ "ดำเนินการจัดทำแผน การจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น "

ในวันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ ๐๙.๐๐ ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม SME ชั้น ๖ อาคารบริการวิชาการ โดยท่านรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล จะประสานงาน ให้" ทีมกองการเจ้าหน้าที่ และ ทีมงานกองแผนงานมาช่วย" ในวันดังกล่าว หากดำเนินการได้ทันอย่างน้อย ม.ข จะได้คะแนน ๒ จาก ๕ คะแนน

จึงเรียนเชิญทีมงาน KKU_KM และ ตัวแทนจากคณะวิชา/หน่วยงาน ต่างๆเข้าร่วมดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกันครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#แผนดำเนินงาน#ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพราชการ

หมายเลขบันทึก: 15752, เขียน: 16 Feb 2006 @ 16:06 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)