การบริหารเงิน ชพค. ชพศ.

การบริหารเงิน ชพค. ชพศ.ถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการจัดการได้หรือยัง

ก่อนอื่นต้องเลิกคิดว่าทำไม่ได้ แล้วมาคิดใหม่ว่าจะทำให้เงินของสมาชิกที่ส่งรวบรวมเป็นรายเดือนเกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไร อาจเริ่มต้นจาก

   1.วางแผนการลดค่าใช้จ่ายด้านการบริหารจัดการ
   2.สำรวจช่องทางการลงทุนและวางแผนนำเงินบางส่วนมาลงทุนยังแหล่งที่มีความเสี่ยงน้อย
   3.วางแผนนำเงินที่ได้รับจากการลงทุนคืนให้กับสมาชิกโดยเฉพาะผู้ที่ขอลาออกก่อนเสียชีวิต
   4.วางแผนการประชาสัมพันธุ์โดยเฉพาะการรายงานแผนการลงทุน แผนการจัดการเงินที่สมาชิก
      ช่วยกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

         (ท่านผู้ใดมีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็เชิญนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับสมาชิกเพิ่มขึ้น)


  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM : มุมมองทางการศึกษาความเห็น (0)