เข็มนาฬิกา ก็ยังคงหมุนไปหมุนต่อไป แต่สายน้ำที่ไหลไปก็ไม่มีวันไหลคืนย้อนมา แต่ว่าเธอออออ

เขียนเมื่อ
540