เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมี พ.ร.บระเบียนข้าราชการพลเรือนฉบับ ใหม่


การบริหารทรัพยากรบุคคล

สวัสดีปีใหม่ 2551 (Happy  New  Year 2008 )ขอให้ทุกๆท่านและน้องๆ คลื่นลูกใหม่ของกรมส่งเสริมการเกษตรในรุ่นที่ 1,2จงมีแต่ความสูขตลอดปี่2551 คิดเงินได้เงิน คิดทองได้ทอง คิดดีจงทำแต่สิ่งดีๆ นะค่ะวันนี้มีเรื่องดีๆที่บันทีกไว้จะนำมาเล่าสู่กันฟังต่อจากบันทึกก่อนหน้านี้ คือ เรื่อง แผนที่ความก้าวหน้าในอาชีพ กับ พ.ร.บ. ใหม่ในวันที่ 26 ธันวาคม 2550เข้าร่วมการประชุมในหัวข้อเรื่อง  " ก้าวสู่ยุคใหม่แห่งการบริหารคน ( Next Step HRM )ณ. สำนักงาน ก.พ.จังหวัดนนทบุรี

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ข้าราชการที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาบริหารบุคลากรขององค์กรภาครัฐทุกหน่วยงานในภาครัฐเข้าร่วมประชุม
รับฟ้งในเรื่องดังต่อไปนี้
เรื่องที่ 1 พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่  ประชาชนได้อะไร ราชการได้อะไร 
เรื่องที่ 2 แนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลในปี 2551
เรื่องที่ 3 แผนที่ความกว้าหน้าในอาชีพกับ พ.ร.บ ใหม่:สำหรับผู้มีศักยภาพสูง

เนื้อหาสาระเรื่องที่ 1 พ.ร.บ ระเบียบข้าราชการพลเรือนฉบับใหม่  ประชาชนได้อะไร ราชการได้อะไร 

ได้ฟังเรื่องร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ......ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 โดยร่างกฎหมายฉบับนี้ได้มีการปรับปรุงบทบัญญัติที่จะมีผลกระทบอย่างสำคัญต่อระบบราชการหลายเรื่อง จึงอยากจะให้เพื่อน ๆ ข้าราชการ ได้ทราบกรอบแนวคิดของกฏหมายที่เชื่อมโยงไว้เป็นเรื่อง ๆ และทำความเข้าใจเบื้องต้นกับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในโอกาสอันใกล้นี้  เหตุผลความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน คือ 1. บทบาทภารกิจของ  ก.พ. และ ส.ก.พ. กับ ก.พ.ร. และ สนง. ก.พ.ร. ซ้ำซ้อนกัน 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาคราชการไม่สอดคล้องกับพัฒนาการด้านการบริหารราชการที่เปลี่ยนไป  วัตถุประสงค์ * ให้ผู้บริหารของส่วนราชการมีความคล่องตัวในการบริหาร "คน"  *  ให้ข้าราชการมีหลักประกัน"ความเป็นธรรม"  *  ให้ข้าราชการ"มีส่วนร่วม"  สิ่งใหม่และสิ่งที่เปลี่ยนแปลง 13 เรื่อง  1.การว่างหลักพื้นฐาน  2. ปรับบทบาท/องค์กร3.ปรับโครงสร้างอำนาจ/กระจายอำนาจ4.ปรับปรุงระบบตำแหน่ง5.ปรับปรุงระบบค่าตอบแทน6. ต่ออายุ7.วางมาตรการพิทักษืระบบคุณธรรม8.ปรับปรุงระบบอุทธรณ์/ร้องทุกข์9.ปรับปรุงระบบจรรยา/วินัย10.ให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน11. ยกเลิกข้าราชการต่างประเทศพิเศษ12. ถามความเห็นกรัทรวงที่เกี่ยวข้อง13. ให้สิทธิข้าราชการในการรวมกลุ่ม ติดตามตอนบันทึกครั้งต่อไปนะค่ะ

หมายเลขบันทึก: 156348เขียนเมื่อ 28 ธันวาคม 2007 10:10 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 มิถุนายน 2012 14:46 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (7)

สวัสดีครับ

  • น่าจะมี พรบ.ระเบียบข้าราชการ การเมืองใหม่ๆบ้างนะ
  • ดีมั๊ยครับเจ้ใหญ่

สวัสดีปีใหม่ครับ

  • แวะมาเยี่ยมเจ๊ใหญ่ครับ
  • ระเบียบค่อยมาอ่านวันหน้า
  • ขอบคุณมาก

สวัสดีค่ะ...ป้าหมู

  • สวัสดีปีใหม่...2551...ขอให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่แข็งแรงนะคะ
  • ป้าหมู...แข็งแรงอยู่แล้วเพราะเล่นโยคะเป็นประจำ
  • หนูซีร๊อกตำราโยคะของป้าไว้เป็นกระตัก...แต่ไม่สำเร็จ...แต่ออกกำลังกายด้วยการฟิตเนสค่ะ

                              สาวหละปูนเจ้า

     ยินดีมากเลยที่เจ๊ใหญ่ มีเรื่องเล่าดีๆ มาฝาก เชื่อมีข้าราชการหลายคนคงอยากรู้เรื่องการปรับเข้าสู่ตำแหน่งตามระบบใหม่

ขอให้เจ๊ใหญ่นำมาเล่าให้ฟังอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

สวัสดีปีใหม่ ขอให้ร่ำรวยและแข็งแรงนะครับ

จากเด็กเกเรของพี่หมู

(เกษตรน้อย)

  • ขอให้พี่หมูและครอบครัวพบแต่สิ่งดีดี  สุขภาพแข็งแรง   ตลอดไป  สวัสดีปีใหม่  
  • ขอบคุณเรื่องดีๆ  สำหรับพวกเราข้าราชการทุกๆคน ของกรมส่งเสริมการเกษตร
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี