การจัดการความรู้ของ สพฐ. ในปีงบประมาณ 2551 นี้ ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ โครงการวิจัย Ed-KM (ซึ่งที่จริงก็ได้ร่วมมือกันมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550)แล้ว โดยในปีงบประมาณ 2551 นี้ สพฐ. จะแบ่งกลุ่ม สพท. ในการขับเคลื่อน เป็น 2 กลุ่มด้วยกัน 

   กลุ่มแรก เป็น สพท. แกนนำ 28 สพท. ที่ต้องเร่งขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในองค์กร ทั้งบนสำนักงาน โรงเรียนแกนนำ (สพท.ละ 6 ร.ร.) และ โรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 (ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้) เพื่อพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นแหล่งความรู้ และแหล่งศึกษาดูงานให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่

   สพท.ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก  ได้แก่ สพท.กาญจนบุรี เขต 1, ฉะเชิงเทรา เขต1 , นนทบุรี เขต 1, พระนครศรีอยุธยา เขต 1, ลพบุรี เขต 1 , สุพรรณบุรี เขต 2 , จันทบุรี เขต 1 , ราชบุรี เขต 1 , ปราจีนบุรี  และสิงห์บุรี

   สพท.ภาคใต้ ได้แก่ สพท.ตรัง เขต 1 , นครศรีธรรมราช เขต 1, สตูล และ สงขลา เขต 2

   สพท.เหนือ ได้แก่ สพท.นครสวรรค์ เขต 3 , พิษณุโลก เขต 1 , แม่ฮ่องสอน เขต 1 , เชียงราย เขต 1, ลำพูน เขต 1, พิจิตร เขต 1, และเชียงใหม่ เขต 1

   สพท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สพท.นครราชสีมา เขต 1 , นครราชสีมา เขต 3, สกลนคร เขต 2, สุรินทร์ เขต 1, หนองบัวลำภู เขต 1 , ร้อยเอ็ด เขต 2 และมหาสารคาม เขต 1

   กลุ่มที่สอง สพท.นอกเหนือ สพท.ในกลุ่มที่หนึ่ง ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการรู้บนสำนักงาน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และโรงเรียนในฝันรุ่นที่ 1 (ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเรื่องการจัดการความรู้)

**ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  http://teacher.obec.go.th