ขอมอบความสุขซึ่งเป็นของทิพย์ เป็นพรประเสริฐของชีวิต สำหรับปีใหม่ 2551

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ดังนั้น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2551 นี้ ดิฉัน ขออวยพรให้ทุกท่าน ซึ่งคงจะมีปัจจัยแห่งความสุขกัน อยู่แล้ว ขอให้ได้รับผลแห่งความสุขคือ อยู่สุขเย็นใจ โชคดีๆ จะคิดสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ ตลอดปีใหม่นี้ค่ะ

 

พอดีไป Meeting   กับเพื่อนๆ   ( ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนแห่งการสังสันท์  นี้ เป็นหนที่ 3แล้วค่ะ )       เพื่อนๆเรียกไปช่วยกัน กินบุฟเฟ่ต์ ที่กำลังมี Promotion และบัตรฟรีที่ได้มา  และกำลังจะหมดอายุ 

ระหว่างนั้น เราคุยกันตอนหนึ่ง  ถึงเรื่อง  ที่มาของศัพท์คำว่า   Happy  ไม่มีใครทราบว่า...... จริงๆแล้ว คำๆนี้ มีที่มาที่ไปอย่างไรบ้าง

 ดิฉันจึงรับอาสาไปค้นมา และนำมาฝากทุกๆท่านใน ช่วงเวลาแห่งความสุขนี้ด้วยค่ะ

  คำว่า สุข   (Happy)   มาจากรากศัพท์ของชาวไอซแลนด์     the Republic of Iceland   

  คือ    Happ=โชคดีค่ะ   เราทุกคนต่างพยายามแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต  ซึ่งมีเป้าหมายที่แท้จริง  มุ่งตรงไปสู่   สิ่งที่เรียกว่า ความสุข ค่ะ

 และก็ไปอ่านเรื่องปัจจัยแห่งความสุขของเราที่แท้จริง คืออะไร จากผลงานการวิจัยของ สถาบันความสุขของออสเตรเลียที่ซิดนี่ย์ ซึ่งมีทิโมที่ ชาร์ป เป็นผู้ก่อตั้ง  

 ซึ่งอาจจะมีแง่คิดต่างจากนักคิด หรือ ทฤษฏีต่างๆที่เราได้ทราบมาจนชินอยู่บ้างค่ะ ดังนี้ค่ะ ....... สถาบันนี้   ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน ให้สามารถค้นหาความสุข ความสงบและสุขภาพ   ได้ศึกษาออกมาว่า.....

จริงๆแล้ว คนเรา  เมื่อมีปัจจัยพื้นฐานครบตามความจำเป็นแล้ว  ทรัพย์สินเงินทองกลับทำให้เรา มีความสุขเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเท่านั้น คือประมาณ 10 %   ส่วนใหญ่ 90 %  ความสุขมาจาก การมีทัศนคติที่ดีต่อชีวิต  ซึ่งก่อให้เกิดความสุข  ความสงบทางใจ   และการมีวิถีชีวิตที่ถูกต้อง         

ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดี รวมทั้งการมีความคิดทางบวก และความคิดสร้างสรรค์   จะทำให้อายุยืน และมีภูมิชีวิตสูง เพราะไปเพิ่มฮอร์โมนที่ต่อมสมอง  ทำให้จิตใจสงบสดชื่น ความดันโลหิตเป็นปกติและนอนหลับสนิทดี   ซึ่งเป็นลักษณะเน้น สุขภาพจิต สำคัญกว่าสุขภาพกาย   จิตควบคุมกาย  หรือสำนวนไทยว่า จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว

%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2central+world

 นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญมากกับ ความพึงพอใจในชีวิต  Life Satisfaction   โดยยึดหลัก 6 ประการคือ

1.               มีความสุขกับปัจจุบัน กับชีวิตประจำวัน และมีความสุขในทุกสภาวะ คือ     สามารถปรับตัว   รับกับความเปลี่ยนแปลงของชีวิต และของโลกได้ดี 

2.               มองโลกในทางบวกและสร้างสรรค์  ยิ้มและหัวเราะง่าย   ให้อภัยตัวเองและคนอื่นอยู่เสมอ

3.               มีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้ มีความหมาย อยู่อย่างมีความสุข  ไม่ใช่อยู่อย่างทนทุกข์

4.               มีความภาคภูมิใจในตนเอง  ดำรงชีวิตอยู่ได้ อย่างมีคุณภาพ   และสามารถดำรงคุณค่าของตัวเองได้ตลอดเวลา

5.               มีความรู้สึกกระปรี้ กระเปร่า  มีความคิดที่อิสระเสรี   

พยายามทำตนเองให้รู้สึกเหมือนเด็กๆ  ที่มีความตื่นตัว สนใจสิ่งใหม่ๆในชีวิตอยู่เสมอ

    6.   เพียงแต่มีใจเป็นสุข  เป็นกุศล ไม่ว่า อยู่ที่ใด ถ้าเราใส่ความสุข ให้แก่ตัวเองและคนรอบข้าง   โลกสดใส  ก็จะอยู่ในใจเราตลอดเวลา

ดิฉัน ขอเพิ่มเติม ความคิดเห็นส่วนตัว ในส่วนนี้คือ เราทุกคน ควรต้องพยายาม ค้นหาตัวเอง รู้จักตัวเอง ให้มากที่สุด มิฉะนั้น เราจะกำหนดเป้าหมายในชีวิต ของเรา ผิดพลาดไป เราต้องเรียนรู้ และพัฒนา จิตใจของเราเองไปเรื่อยๆ ไม่มีสิ้นสุดค่ะ

แต่เนื่องจากดิฉัน เป็นชาวพุทธ   จึงลองนำคำสอนของพระพุทธเจ้า  มาพิจารณา  เรื่องเหตุปัจจัยของความสุขของชาวโลกๆ ที่ยังมีกิเลส อย่างดิฉัน  และก็ได้คำตอบง่ายๆ  ให้กับตัวเองอยู่บ้างค่ะคือ......

1.สุขภาพกายแข็งแรง  สามารถทำหน้าที่ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้

2.สุขภาพจิตเข้มแข็งและเป็นกุศล  ซึ่งคือ จิตที่ได้รับการฝึกดีแล้ว  เรียกว่ามีสุขภาพจิตดี มีความรัก มีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อื่น  มีพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ) 

  3.ฝึกฝนตนเอง ให้สามารถ  มีจิตที่สงบนิ่ง ได้นานๆขึ้น  จนพบกับคำว่า เบิกบานได้

4.ฝึกให้จิต มีความรู้สึกพอเพียง และเป็นอิสระ

5.พยายามฝึกให้จิต  ให้คิดแต่สิ่งที่เป็นกุศล  และให้มีความคิดในด้านบวก จนเกิดเป็นความเคยชิน

ดังนั้น ในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2551 นี้ ดิฉัน ขออวยพรให้ทุกท่าน  ซึ่งคงจะมีปัจจัยแห่งความสุขกัน อยู่แล้ว   ขอให้ได้รับผลแห่งความสุขคือ  อยู่สุขกาย เย็นใจ  โชคดีๆ    จะคิดสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ   ตลอดปีใหม่นี้ค่ะ

 

หมายเหตุ::รูปข้างบนนี้ เป็นรูปทีไปถ่ายมา ในโอกาส ไปฉลองคริสมาสกันเองค่ะ เมื่อ 23 ธ.ค.2007 เนื่องจากบางคนในครอบครัวนับถือศาสนาคริส 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Good Livingความเห็น (100)

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น
เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก

ปีใหม่นี้ไปใสบาตรหรือยังคะ พระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของพวกเราค่ะ

พระอรหันต์ทั้งหลาย อยู่ในที่ใด

คือบ้านก็ตาม ป่าก็ตาม ที่ลุ่มก็ตาม ที่ดอนก็ตาม

ที่นั้นย่อมเป็นภูมิน่ารื่นรมย์

ขอให้ครูอ้อยและครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญค่ะ

                มิตรภาพและความสัมพันธ์ อันดี เป็นสิ่งที่เป็นมงคล

ส่วนความแตกร้าวถ้าบังเกิดขึ้นกับใคร หรือสังคมหมู่ใดก็ตาม ก็จะมีแต่ความเสื่อมเสียเท่านั้น นะคะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับคุณพี่ sasinandaและครอบครัว
    

 • ขออวยพร  ปีใหม่  ให้มีสุข

งานสนุก  รื่นรมณ์  และสมหวัง

แม้เดินทาง ปลอดภัย ไร้ภวังค์

สุขสมวัง ตลอดปี  ใหม่นี้..เทอญ

 

 

เข้ามารับพรค่ะ   อ่านแล้วได้ข้อคิดและมีประโยชน์มากค่ะ   ขอให้คุณพี่ และครอบครัวจงมีความสุขนะคะ

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณ  Bright Lily

ดีใจจังที่เข้ามาเยี่ยมค่ะ  คุณเข้ามาเป็นกำลังใจพี่ ในช่วงแรกๆของการเขียนบันทึกเลยค่ะ เรารู้จักกันมานานพอควรนะคะ

มีคำสอนของพระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาฝากค่ะ

มิตรภาพที่ยั่งยืนที่สุด จะเกิดขึ้นเมื่อเราประพฤติธรรม ของบัณฑิต ทำตัวให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ มีศีลและทิฏฐิเสมอกัน รักบุญกลัวบาป แม้มีคนมามุ่งร้ายเท่าไร ในหัวใจก็ยังมีไมตรีจิต คิดให้อภัยตลอดเวลา

 เราจะอยู่อย่างมีความสุขตลอดเวลา เพราะสภาวะใจของเราสูงส่ง ใสสะอาดบริสุทธิ์ ไม่มีความพยาบาทซึ่งเป็นมลทินของใจ ใจของเราจะผ่องใส ไม่ขุ่นมัว ไม่กระเพื่อม มีใจหยุดนิ่งอย่างดีแล้ว หากทำได้อย่างนี้ ชีวิตเราจะสมความปรารถนาอย่างแน่นอน

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ ครูวุฒิ
ได้รับส.ค.สอันใหญ่เบ้อเริ่มแล้วค่ะ
สวยและมีประโยชน์มาก ขอบคุณมากๆนะคะปีใหม่นี้ อย่าเครียดนะคะ เมื่อเราทำดีที่สุด เต็มสติกำลังแล้ว ผลที่ได้จะเป็นอย่างไร ก็ต้องอุเบกขานะคะ
มีคำแนะนำตามประสบการณ์นิดหน่อย
เผื่อได้ประโยชน์ค่ะ
ขั้นแรก ต้องทำใจให้สงบปลอดโปร่ง ด้วยการสวดมนต์และ ทำสมาธิ   เพื่อเป็นการเตรียมจิตใจ
 ขั้นที่ ๒ จิตนาการถึงผลที่จะได้รับ โดยทำความรู้สึกเหมือนกับว่าบ้านหลังที่เราต้องการเกิดขึ้นแล้วจริงๆ โดยนึกให้เห็นภาพบ้านที่เราต้องการ แล้วใส่รายละเอียดลงไปให้ชัดเจนที่สุดว่า เป็นบ้านชั้นเดียวหรือสองชั้น บ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ ทาสีอะไร ตกแต่งอย่างไร
ขั้นที่ ๓ รอคอยผลลัพธ์ด้วยใจที่ปล่อยวาง
   ช่วงนี้ต้องทำใจให้สงบ ปล่อยวาง และทำสิ่งต่าง ๆ ตามแรงบันดาลใจ เพื่อดึงดูดบ้านหลังนี้ให้เกิดขึ้นกับเราได้จริง ๆ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ OOHOOH

ขอบคุณที่ชมนะคะ

แต่เรื่องการทำบุญนี่ จะส่งผลที่ดีให้เราอย่างแนนอนค่ะ

แต่ไม่ใช่ทำปุ๊บ ได้ปั๊บนะคะ และการทำบุญมีหลายแบบ ไม่ไช่ต้องไปทำบุญที่วัดอย่างเดียวค่ะ

ลองศึกษา ดูซีคะ

ขออนุญาต นำคำสอนของพระที่นับถือ มาบอกเล่ากันต่อๆนะคะ 

ในการทำการงานหรือสิ่งใดก็ตาม

ความสำเร็จจะเกิดขึ้นกับทุกคน หรือฝันจะเป็นจริงทุกเรื่อง เพราะต้องมีบุญหนุนนำ

ถ้าไม่มีบุญอยู่เบื้องหลัง จะขึ้นกี่ขั้น หรือต่อให้ขึ้นลิฟต์ก็ตาม ก็ไม่สามารถปั้นฝันให้เป็นจริงได้ เช่น คนที่มีทานบารมีไม่มากพอจะอธิฐานอย่างไรทรัพย์สมบัติก็คงไม่เกิดขึ้น หรือคนที่มีปัญญาบารมีไม่พอ จะอธิษฐานให้เป็นคนฉลาดหลักแหลมก็คงไม่สำเร็จ เป็นต้น

ดังนั้น เราจึงควรหมั่นสั่งสมบุญ และนำความสำเร็จที่ล้วนเกิดมาจากบุญ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน เงิน ทอง ลาภ ยศ หน้าที่การงาน ฯลฯ ไปใช้สั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้น แล้วเราจะมีสิทธิโดยชอบธรรมในการเดินทางบนถนนสายที่ชื่อ ความสำเร็จ อย่างมีความสุขตลอดไป โดยมีอักษรจารึกข้างกระเป๋าเดินทางว่า 

มนุษย์มีหน้าที่ต่อสู้  แต่บุญคือเบื้องหลังของความสำเร็จค่ะ

เขียนเมื่อ 
 • ตามมาขอบคุณและอวยพรปีใหม่ครับ
 • ขอให้พี่มีความสุขกับการทำงานและ ครอบครัวครับ

มาสวัสดีปีใหม่กับคุณพี่ศศินันท์ค่ะ..และก็ส่งคำพรปีใหม่จากหัวใจน้อยๆ ไว้  ที่นี่ค่ะ..

เขียนเมื่อ 

มากราบ (กอด)สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 • (อิๆ  แอบยืมคำประทับใจจากบันทึกพ่อครูมาค่ะ)
 • รักษาสุขภาพด้วยนะคะ  ด้วยความงดงามในหัวใจ  และไมตรีที่มีให้ต่อพวกเรา....สมาชิกชาวบล็อกG2K
 • ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะอ.จ. . paew

การ์ดสวยสุดยอดค่ะ ชอบมากๆค่ะ อะไรที่ทำเองและให้ด้วยใจ มีค่าอย่างที่สุดนะคะ เพราะคนให้ๆด้วยใจจริงๆค่ะ

When everyone's remembering
good friends and loved ones too -
So naturally, the warmest thoughts
and wishes go to you.

May your home be filled
with happiness,
your hearts with love,
your days with joy -
at  New Year  and always.

กราบสวัสดีปีใหม่ครับ พี่ศศินันท์

 • ขอให้พี่และครอบครัวมีความสุขและน่ารักตลอดไปครับ
 • ให้พี่เป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตาต่อสังคมนี้ต่อๆ ไปครับ
 • สวัสดีปีใหม่นะครับ 
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณRAK-NA

 

ขอบคุณที่อวยพรค่ะ และก็ขอให้น้อง มีความสุขสวัสดีตลอดปี2551และตลอดไปนะคะ

..มิตรภาพจะยั่งยืน อยู่ที่ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน คำพูดที่ประสานน้ำใจ คำพูดที่ให้กำลังใจกันเป็นปิยวาจา นั่นแหละ สิ่งที่จะกระชับมิตรตัวจริง
เขียนเมื่อ 

ยังคงติดพันกับประเด็นนี้   ความสุขนั้น เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุมาก    แต่สิ่งที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขนั้น   ส่วนใหญ่เกิดจากการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและการ "ไม่รู้จักพอ"   แต่ก็ยังไม่สบโอกาสกลับมาคุยอีกรอบ

เราพูดกันมาอย่างยาวนานในทุกยุคสมัยของชีวิตว่า  "เงิน"  ซื้อความสุขไม่ได้  แต่ผมเองก็เชื่อในทำนองเดียวกับที่ว่า ความสุขนั้น เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุมาก    ซึ่งผมมองว่า  วัตถุ หรือแม้แต่ตีกรอบในแคบเข้า คือ  เงิน นั้น   เป็นเครื่องมือหนึ่งที่นำพาความสุข  ความสะดวกสบายมาสู่เราได้   และความสุขนั้นก็วัดกันที่ใจ  ไม่ใช่วัดกันที่ราคาค่างวดของวัตถุเหล่านั้น   สำคัญขึ้นอยู่กับว่า   เราจะมีจุดยืนอันสมดุล หรือความสุขนั้นอย่าง "พอเพียง"  หรือเปล่า   ซึ่งหมายถึง  พอเพียงต่อสถานะอันแท้จริงของตนเอง  มิใช่การไขว่คว้าหรือดิ้นรนให้ได้มาอย่างไม่จำเป็น  เพียงเพราะมายาคติผิด ๆ ที่มัวแต่วิ่งตามคนอื่นโดยไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหน... อย่างไร... 

........

สัปดาห์ที่แล้ว   น้องดินก็ถามผมว่า "รวย"  คืออะไร   ทำเอาผมอึ้งอยู่นานเหมือนกัน   เพราะต้องคิดให้ละเอียดว่าจะอธิบายให้เขาฟังอย่างไร   แต่สุดท้ายก็วกมาจบที่เรื่องกระปุกออมสินของเขานั่นเอง   และเขายังถามอีกว่า  "ผมรวยหรือเปล่า"   ...  ซึ่งผมก็ยืนยันกับลูกว่า  เราไม่รวย   ไม่ถือกับจน  และพี่น้องของพ่อจนกันทั้งนั้น   แต่ทุกคนก็ทำนา  ปลูกข้าวกินกันเอง ....  ไม่มีรถเกี่ยวข้าว  ไม่มีรถนวดข้าว  ... ทุกอย่างอยู่อย่างเรียบง่าย  และผมก็ยืนยันกับลูกว่า  "ไม่รวย"  แต่ก็ "พอเพียง"  ที่จะอยู่ได้  มีเงินพอที่จะส่งเป็นค่าเทอมให้เขาเรียนหนังสือ... เป็นค่าขนมวันละไม่กี่บาท  เป็นค่านมให้กินในแต่ละวัน  ..ฯลฯ

สุดท้าย   เขาก็ยืนยันว่าจะตั้งใจเรียน ....

ผมมีความสุขกับการคุยเรื่องนี้ในวันนั้นมาก ...

.........

ขอบพระคุณครับ

 นะคะ
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตส่งผ่านความปรารถนาดีผ่านกลอนบทนี้นะครับ...

 

ขอบคุณคืนและวันอันก่อนเก่า
ขอบคุณความทุกข์เศร้าอันร้าวฉาน
ขอบคุณความสุขอันชื่นบาน
ซึ่งเวียนผ่านมาทักประจักษ์ใจ

   

ขอบคุณที่สอนให้ชีวิต,  ได้คิดฝัน
วันนี้มาจากวันนั้นที่ฝันใฝ่
อดีต  ปัจจุบัน และพรุ่งนี้ที่แสนไกล
ต่างเกี่ยวโยงเป็นสายใยไม่ร้างลา

   

ก่อนพรุ่งนี้มาเยือนเป็นเพื่อนใหม่
อย่าลืมชวนดวงใจไปใฝ่หา
หวนรำลึกคืนและวันผ่านผันมา
กี่หยดหยาดธารน้ำตา,  ให้กล้ายืน
แหละกี่ยิ้ม, แย้มงามตามวิถี
ซึ่งมากมีให้ใจได้ไหวชื่น
กี่ผู้คน, เคียงฝันทุกวันคืน
กี่มิ่งมิตรที่รู้ตื่นยืนข้างเรา

 

ก่อนพรุ่งนี้มาเยือนเป็นเพื่อนรัก
อย่าลืมทัก วันนี้  ที่หม่นเศร้า
อย่าลืมวันนี้ที่สีเทา
พร้อมอย่าลืมความสุกสกาวแห่งปัจจุบัน

 

ขอพรุ่งนี้เป็นวันใหม่ดังใจคิด
เปี่ยมพลังแห่งชีวิตดังคิดฝัน
เปี่ยมความรักนานาสารพัน
เปี่ยมความฝัน,  การแบ่งปัน, นิรันดร์ไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณศศินันท์

ขอให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะคะ

Card20 

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีปีใหม่ครับ  อิอิ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ

สุข สดชื่น สมหวัง จงมีแด่ท่านตลอดปี ตลอดไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณศศฺนันท์

%25e0%25b8%2594%25e0%25b8%25ad%25e0%25b8%2581%25e0%25b8%259b%25e0%25b8%25b5%25e0%25b8%259a

ขออนุญาตนำภาพดอกปีปแสนสวยภาพนี้จากบล็อกคุณศศินันท์ด้วยนะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีปีใหม่ค่ะอาจารย์ sasinanda
เขียนเมื่อ 

ส.ค.ส. พระราชทาน พ.ศ.2551

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส. พ.ศ.2551 แก่ปวงชนชาวไทย ซึ่ง ส.ค.ส.พระราชทานในปีนี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาว ประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาด และเหลน

จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดียที่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัขซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติ

ส.ค.ส.พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช 2551 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์ชุดปกติขาวประทับฉายพระรูปกับคุณทองแดง สุวรรณชาดและเหลน จำนวน 4 สุนัข ซึ่งพระราชทานชื่อว่า กันนิ ราชปาลยัม จิปปิปะไร และคอมไบ ตามชื่อพันธุ์สุนัขของอินเดีย ที่ใช้เป็นแบบปั้นรูปสุนัข ซึ่งเป็นบริวารของพระตรีมูรติ คือ กันนิ เพศเมียนั่งบนพระเพลา ราชปาลยัม เพศเมียยืนด้านขวา จิปปิปะไร เพศผู้ นั่งด้านหน้าใกล้พระบาทขวา และคอมไบเพศเมีย ยืนด้านซ้าย

ด้านล่างมีข้อความเป็นตัวหนังสือสีเหลืองว่า สวัสดีปีใหม่ ขอจงมีความสุขความเจริญ

และมีตัวเลขสีแดง 2007 12 21 และเวลา 16:52 โดยมุมบนซ้ายมีตราสัญลักษณ์ 2 ตรา คือ ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ และผอบทอง ใต้ลงมามีข้อความ ส.ค.ส. 2551

ส่วนมุมบนด้านขวามีตัวหนังสือสีเหลืองว่า Happy New Year 2008 และตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

กรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 2 แถว รวม 373 หน้าที่หน้ามีแต่รอยยิ้ม ในกรอบด้านล่าง มีข้อความ ก.ส. 9 ปรุง 23 20 10 ธ.ค. 50 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvarnnachad publishing , D.Bramaputra , Publisher

ทั้งนี้ ในระหว่างที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และ ส.ค.ส.พระราชทาน ปี 2551 แก่ปวงชนชาวไทยนั้น คุณทองแดง สุวรรณชาด ได้หมอบเฝ้าอยู่แทบพระบาทตลอดเวลา

เขียนเมื่อ 
Hny2008_v2
 • สวัสดีค่ะ
  ได้อ่านข้อความของท่านแล้วยิ่งดูว่าตัวเองต่างจากท่านมาก ต้องขอเรียกท่านว่า"อาจารย์" นะคะ
 • จริงทุกประการตามที่ท่านว่า แต่บางเรื่องดิฉันยังทำไม่ได้ จึงทำให้มีความสุขน้อยลง
 • ความทุกข์ที่เกิดกับตัวเองขณะนี้คือทุกข์อยากได้ แต่ไม่ได้ ทุกข์อยากเป็น แต่ไม่ได้เป็น ทุกข์เกิดจากความน้อยใจ ซึ่งก็ทราบว่าล้วนแต่เป็นเรื่องไร้สาระ แต่ก็ทำใจไม่ได้ค่ะ
 • ทุกข์อีกเรื่องหนึ่งคือชอบจินตนาการ
 • พออ่านคำแนะนำของอาจารย์แล้ว ก็คงจะค่อย ๆ ปฏิบัติตามไปทีละเล็กทีละน้อยเท่าที่จะทำได้
 • เผื่อโอกาสหน้าจะมีความสุข สดใส อย่างอาจารย์บ้าง
 • ที่จริงทุกวันนี้ก็พอใจในความเป็นตัวเอง แต่สิ่งที่เป็นทุกข์มากที่สุดคือต้องการให้คนที่เรารักต้องทำตามใจเรา
 • ก็จะถูกเตือนเสมอว่า ให้รักที่เขาเป็นเขา ไม่ให้รักเขาเพราะเขาตามใจเรา
 • ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งที่ชี้ทางเดินที่เป็นสุขให้
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ lesson

 ปีใหม่นี้ ขอมอบความรักความอบอุ่นให้แก่ครอบครัวคุณนะคะ

ความรัก..กำลังสร้างบ้าน
ความผูกผัน..กำลังสร้างความอบอุ่น
ความสุข...จะอบอวลในครอบครัวของคุณตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดปี 2551 นี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณหมอ 

พ.ญ. อัจฉรา เชาวะวณิช


ดีใจมากที่คุณหมอเข้ามาเยี่ยมเยียนค่ะ

ปีใหม่นี้ ขอให้คุณหมอและครอบครัว ประสบแต่ความสุข ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ คิดสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาค่ะ

ความรู้ดูยิ่งล้ำ สินทรัพย์

คิดค่าควรเมืองนับ ยิ่งไซร้

เพราะเหตุจักอยู่กับ กายอาต-มานา

โจรจักเบียนบ่ได้ เร่งรู้เรียนเอา

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ สะ-มะ-นึ-กะ

มีคำกล่าวว่า

ในโลกยุคปัจจุบันนี้ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้พบกับกัลยาณมิตรผู้ที่เป็นเพื่อน เป็นมิตร  ที่คอยแนะประโยชน์ ให้อย่างแท้จริง

แต่ พี่ก็ได้ตระหนักว่า  มีที่GotoKnowนี้จริงค่ะ

คุณสมนึกและครูอ้อย ทำให้ พี่รู้สึก ปลื้มใจและมีความสุข ที่เราได้พบ และคุยกันสบายๆ ในวันนั้นค่ะ

เมื่อไร เราจะได้พบกันอีกล่ะคะ

สวัสดีปีใหม่นะคะ สุขีๆๆๆค่ะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีปีใหม่ค่ะ Lin hui ขอส่งความสุขมากับดอกไม้แจกัน ต้นไม้ Lin-huisawaddeeและ ถาดผลไม้ มากำนัล ค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณ ฟาร์มฝัน [Dream farm]

ตื่นเต้นค่ะ ที่มาปรากฏรอย และฝากรูปสวยมากๆ ไว้ให้ด้วย ฝีมือพัฒนาไปมากๆค่ะ เข้ามาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2551 นี้ ขออวยพรให้คุณจงโชคดี มีแต่ความสุขๆๆนะคะ

เขียนเมื่อ 
Tablefruit
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ ขจิต ฝอยทอง

ปีเก่าผ่านพ้นไป ปีใหม่เข้ามาแทนที่นับเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ เริ่มความดีงามใหม่ๆ กันอีกครั้งหนึ่ง

พวกเราจะ ก้าวสู่ปีใหม่ด้วยใจที่สดชื่นเบิกบาน แล้วร่วมกันส่งความสุข ความปรารถนาดี ให้แก่กันที่กลางใจ โดยเริ่มจากที่ตัวเรา แล้วจึงขยายสู่ผู้อื่น คือชาวโลกทั้งหลาย นะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณแหวว พชรวรัตถ์ แสงทองชนาพงศ์

ตอนนี้ สบายดีแล้วนะคะ เขียนบันทึกบ่อยๆ จะได้เข้าไปอ่านค่ะ

การเจริญสมาธิจะเป็นหนทางในการบรรเทาและรับมือกับการเจ็บป่วยเรื้อรัง

จะสามารถใช้ชีวิตอย่างสบายและปลอดโปร่ง มากขึ้นมากค่ะ

ขออวยพรให้คุณแหววและครอบครัว  มีสุขภาพ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุข คิดอะไรสมปรารถนา ตลอดปีนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ  Lioness_ann

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ คนทั้งหลายมักจะมีการวางแผนชีวิต วางแผนเรื่องการใช้เงิน

น่าจะลองนำหลักคำสอนของพุทธศาสนา ว่าด้วยการเจริญสติหรือทำสมาธิ มาเป็นองค์ประกอบหนึ่งของแผนการณ์ชีวิตในปีใหม่นี้ด้วย ก็จะยิ่งดียิ่งขึ้นนะคะ

ขอให้มีความสุข ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตลอดปีนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

ขอบคุณมากๆสำหรับปฎิทินที่สวยสุดใจ และมีอยู่แบบเดียวในโลกที่ เป็นของเราจริงๆ

ฝีมือๆๆ มากๆๆค่ะ แต่ยังไม่เลิศเท่าน้ำใจของคุณเม้ง คนใจดี ใจกว้างป็นแม่น้ำแห่งGotoKnow

ขอนำธรรมะมาฝากนะคะ

หลักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ท่องกันจนคล่องปากขึ้นใจว่า “ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใสนั้น  ไม่มีวันล้าสมัย

 เพราะเมื่อใจคุ้นกับความดี จิตใจจะผ่องใส อารมณ์แจ่มใส เรียกใช้สติเมื่อไรก็มา แม้ไม่เรียก ถ้าคล่องแล้วก็มีสติรู้ตัวโดยอัตโนมัติและตลอดเวลา 
sasinanda
IP: xxx.121.194.187
เขียนเมื่อ 

  P

สวัสดีค่ะ คุณ DSS "work with disability" ( หนิง )

ปีใหม่ ขอนำธรรมะมาฝากค่ะ

ชาวโลกทั่วไป มนุษย์เดินดินแค่ได้สุขที่แท้จริง ในปัจจุบันนี้ก็ปลาบปลื้มใจแล้ว ดังนั้น การเจริญสติควรทำให้ได้ ง่ายๆ ให้เป็นอัตโนมัติทุกวัน อย่างตลอดต่อเนื่อง ทำไปพร้อมๆ กันได้ ทั้งดำเนินชีวิต ทำงาน และทำสมาธิ เท่านี้จะเผชิญวิกฤต หรือดำเนินชีวิตปกติ ก็สามารถพบกับความสุข สงบ และปลอดภัยได้เช่นกัน

เขียนเมื่อ 
โอ๋มาน้อมรับพรและสาระจากคุณศศินันท์ด้วยความชื่นชมนับถือเป็นอย่างยิ่งค่ะ และขอขอบคุณตอบแทนด้วยบันทึกที่กลั่นออกมาจากใจพร้อมรูปสวยๆเพื่อเพิ่มเติม GotoKnow ด้วยคนที่บันทึกนี้นะคะ

สวัสดีค่ะคุณ sasinanda

มาชื่นชมและขออนุโมทนาบุญกับข้อคิดข้อเขียนดี ๆ ของคุณ sasinanda ที่ช่วยจรรโลงใจและช่วยสร้างสรรสังคมให้งดงามค่ะ

ปีใหม่นี้...ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยปกป้องคุ้มครองและอำนวยอวยพรนะคะ ขอให้คุณ sasinanda และครอบครัวมีความสุข ความสดใส และสมปรารถนาในทุกสิ่งที่เป็นกุศลยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ

บุญรักษาค่ะ

มาสวัสดีปีใหม่คุณพี่ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และองค์พระพุทธชินราช จงดลบันดาลให้พี่ศศินันท์ และครอบครัว ประสบแต่ความสุข สมหวัง มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ตลอดไปค่ะ 

คิดถึงเสมอค่ะ ราณี

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพนัส แผ่นดิน   พอดีไปทำบุญปีใหม่มา ได้ฟังธรรมะมาด้วย เลยนำมาฝากค่ะ.....ลองอ่านดูค่ะ.....

 มีคนถามว่า คนเราเกิดมาทำไม......เป้าหมายชีวิตของคนเรานั้น จริง ๆ แล้วมีอยู่ ๓ ระดับด้วยกัน ภาษาชาวบ้านบอกว่า มี เป้าหมายบนดิน เป้าหมายบนฟ้า  และเป้าหมายสูงสุด

ในชีวิตมนุษย์ไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตาม คือเป้าหมายเหนือฟ้า เป้าหมาย ๓ ข้อนี้ ชาวโลกทั่วไปที่ยังไม่ได้เข้าวัดเขายังไม่รู้จัก สิ่งที่จะต้องแนะนำเขาอย่างมากให้เขารู้ว่า เป้าหมายชีวิตของเขา หรือสิ่งที่จะยืนหยัดบนขาตัวเองให้ได้ คือ....

ประการที่ ๑ เป้าหมายบนดิน    ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้ พูดง่าย ๆ ตั้งฐานะตัวเองให้ได้นั่นเอง ไม่ทำตัวให้เป็นภาระของใคร จะเลี้ยงตัวของเราให้ได้ มีอาชีพที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเป็นสัมมาอาชีวะ ถ้าเจอใครที่เขายังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ ก็ต้องคุยกับเขาว่า เป้าหมายชีวิตของเขานั้น เกิดมาอย่างน้อยต้องทำตรงนี้ให้ได้

ประการที่ ๒ เป้าหมายบนฟ้า คุณเอ๋ยเกิดมาเป็นคน จะเอาแค่ทำมาหากิน เลี้ยงชีพได้ ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ก็ยังไม่พอหรอก นั่นเป็นเพิ่งเบื้องต้นแค่ชั้นประถม ชั้นอนุบาลก็ว่าได้ แต่ว่าจะให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากว่าคนเราตายแล้วไม่สูญ ยังมีเรื่องชีวิตอยู่หลังความตาย มีนรกมีสวรรค์อยู่

เพราะฉะนั้น นอกจากตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้แล้ว เตรียมปิดนรก เปิดสวรรค์ให้กับตัวเองด้วย การจะบอกใครว่า ให้ปิดนรก เปิดสวรรค์ให้ตัวเองด้วยให้ได้นั้น ถ้าเขายังหาเช้ากินค่ำอยู่ มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่ จะพูดตรงนี้ยาก

 แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม สนับสนุนให้เขาตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ พอเห็นเขามีแววตั้งเนื้อตั้งตัวได้ ก็เริ่มแนะให้เขารู้ว่า ชีวิตหลังความตายยังมี แล้วเมื่อเขาเริ่มสนใจ จึงเริ่มขยายความให้กับเขาว่า ปิดนรก เปิดสวรรค์ทำอย่างไร  

 พระะสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่า ถ้าจะปิดนรกให้ได้ คนเราจะต้องหัดทำใจใสให้เป็น ถ้าใจขุ่น นรกก็เปิดรอท่าอยู่ ถ้าใจใส สวรรค์ก็รอท่าอยู่ จากนั้นค่อยขยายความ เมื่อเห็นจังหวะว่า เขาไม่เดือดร้อนในเรื่องทำมาหากินจนเกินไป ก็บอกเขาเลยว่า คนที่จะปิดนรกให้ตัวเองได้นั้นต้อง ........

 ๑. ศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือพูดง่าย ๆ หัดฟังเทศน์ฟังธรรมไว้บ้าง

 ๒. รักษาศีล ถ้าไม่รักษาศีลเดี๋ยวจะไปทำกรรมชั่วเข้า วันธรรมดาก็รักษาศีล ๕ ให้ได้ ทีแรกอาจจะรักษาได้ทีละข้อสองข้อ อย่างไรก็ตามหนักเข้า ๆ เข็นให้ครบ ๕ ข้อให้ได้ ในที่สุดเขาจะรักษาศีลได้


๓. ทำบุญทำทาน  ตั้งแต่โตขึ้นมา เอาแต่ทำมาหากิน มีแต่เอาผลประโยชน์จากโลกมาใส่ตัวอย่างเดียวไม่ได้แล้ว เราต้องให้กับโลกบ้าง เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ชวนเขาทำทานนั่นเอง จะทำทีละน้อย ทีละมาก ก็ให้เขาทำเถอะ จะทำบุญทำทานกับศาสนา หรือทำบุญทำทานสงเคราะห์โลกก็เอา ไม่ว่ากัน ขอให้ทำเถอะ

 ๔. ทำสมาธิภาวนา เมื่อเขามีศรัทธาในพระพุทธศาสนา รักษาศีลได้มั่นคงขึ้น รู้จักทำทาน เสียสละ ให้กับสังคมมาตามลำดับ แล้วเราก็เพิ่มพูนให้เขาไปเรื่อย ๆ ชวนมาวัดมาทำสมาธิมาทำภาวนา เป็นการเพิ่มภูมิปัญญาทางธรรมให้เขา  

ประการที่ ๓ เป้าหมายเหนือฟ้า ถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อว่ามาเรื่อย ๆ ปัญญาทางธรรมก็จะเกิด

แล้วพอมีแววว่า พอตั้งเนื้อตั้งตัวได้พอสมควร มีความเชื่อและมีความมั่นใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอสมควร แล้วจึงค่อยชวนไปนิพพาน 

นั่นคือเป้าหมายสุดท้าย ไม่ใช่เจอหน้าใครก็ชวนไปนิพพาน เดี๋ยวจะผิดหวัง เพราะเราหวังผิด ๆ ไป มองภาพตรงนี้ชัด แล้ว......

ค่อย ๆ ป้อนธรรมะไปทีละคำ เหมือนป้อนข้าวป้อนนมเด็กไปทีละคำ ทีละอึก เดี๋ยวเขาก็ไปสู่เป้าหมายสูงสุดในชีวิตได้โดยไม่ยากจนเกินไป

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะครูสุ ครูสุ

ขอให้โชคดี มีความสุข ในปีใหม่และตลอดไปนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่แด่คุณหมอ คนชอบวิ่ง

และครอบครัว เช่นกันค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ  สิทธิรักษ์  อ.หมู

โชคดีปีใหม่และมีความสุข ตลอดปีและตลอดไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่น้อง nutim  พิชชา

การ์ดสวยมากๆค่ะ ปลื้มใจมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ  นาง สุมาลี พิเชฏฐ์พงษ์

ขอบคุณที่ชม ดิฉัน ก็แค่แบ่งปัน สิ่งดีๆ ที่ได้รับจากการสั่งสอนมา ให้แก่ กัลยาณมิตร ณ ที่แห่งนี้ เท่านั้นค่ะ ไม่ได้ทราบอะไร มากไปกว่า พวกเราทุกคนที่นี่ค่ะ

เรามีอะไรดีๆ ก็ เล่าให้กันฟังค่ะ

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีปีใหม่ค่ะ อาจารย์  . Lin Hui  และคุณ  โอ๋-อโณ

ในปีที่ผ่านมา ดิฉัน ได้ข่าวว่า ตามโรงเรียนต่างๆ มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรมกัน มากขึ้นค่ะ

มีเนื้อหาในการอบรมคือ นำความรู้ในพระพุทธศาสนา เกี่ยวกับคุณธรรมต่าง ๆ และวัฒนธรรมชาวพุทธที่ถูกต้องดีงาม

รู้จักการทำทาน รักษาศีล การปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรม- ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ให้รู้จักถึงพระคุณพ่อแม่ เป็นต้น

   ซึ่งเป็นเรื่องที่น่า ปลื้มใจมากๆนะคะ

 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ Mrs. Laddawan wipoosanapan  Ranee

ขอให้โชคดี มีความสุข ตลอดปี และ ตลอดไปค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ ค่ะ  ดร. ทิพวัลย์ สีจันทร์

เช้าวันนี้ ไปตักบาตรมาค่ะ เอาบุญมาฝากนะคะมีคำว่า ตักบาตร มาคุยเพิ่มค่ะ

ตักบาตร    หมายความว่า เอาของใส่บาตรพระ วางของลงในบาตรพระ ใช้ว่า ใส่บาตรก็ได้ตักบาตร มาจากกิริยาที่ตักข้าวจากขันข้าว ใส่ลงในบาตรของพระที่ออกบิณฑบาต หรือในบาตรที่จัดเตรียมไว้ในวัดเวลามีงานบุญ เช่น วันพระหรือเวลามีงานทำบุญที่บ้าน การใส่อาหารอย่างอื่น เช่น กับข้าว ขนม ผลไม้ ก็อนุโลมเรียกว่า ตักบาตรค่ะ

มีธรรมเนียมว่าในเวลาตักบาตรพระที่บิณฑบาต......

ควรถอดรองเท้าก่อนเพื่อแสดงความเคารพและมิให้อยู่สูงกว่าพระเพราะท่านไม่สวมรองเท้าออกบิณฑบาต

 และอาหารที่ใส่ควรห่อหรือใส่ถุงให้เรียบร้อยเพื่อมิให้เปรอะเปื้อนปะปนกับข้าวสุกหรือทำให้ข้าวสุกสกปรก 

 และไม่ควรใหญ่เกินไป เช่นขวดน้ำ แตงโมทั้งผล เพราะจะทำให้เต็มบาตรจนไม่สามารถรับอาหารจากผู้อื่นได้อีก
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณพนัส แผ่นดิน

ความสุขนั้น เป็นเรื่องของจิตใจมากกว่าวัตถุมาก    แต่สิ่งที่ทำให้คนเราไม่มีความสุขนั้น   ส่วนใหญ่เกิดจากการไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและการ "ไม่รู้จักพอ"  

ครั้งแรกๆ บางคน อยากมีเงินพอกับการ จะดำเนินชีวิตได้ อย่างมีความสุขตามอัตภาพเท่านั้น ไม่ขออะไรมาก

แต่  วันที่เขามีเงินพอและได้ใช้หรือบริโภคสิ่งที่เขา "ฝัน" ไว้แล้ว สิ่งนั้นก็จะไม่ใช่ "ความสุข" อีกต่อไป

 เขาจะเริ่ม "ฝัน" ถึง "ความสุข" ใหม่ ที่จะต้องใช้เงินมากขึ้นไปอีก

ความสุขของคนนั้น  ต้องอิงกับความต้องการของมนุษย์ ซึ่งแมสโลว์ (ABRAHAM MASLOW) นักจิตวิทยาชื่อดังบอกว่ามี 5 ระดับ

นั่นคือ ความต้องการเบื้องต้น ได้แก่ อาหาร ยา  เสื้อผ้า ที่พักอาศัย

ความต้องการระดับสองคือ ต้องการความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต เมื่อได้รับการตอบสนองแล้ว ความต้องการจะยกระดับขึ้นไป

เป็นระดับ 3 ซึ่งก็คือ การได้รับการยอมรับในหมู่ญาติมิตรและเพื่อนฝูงให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม

ต่อไประดับ 4 ก็คือ การมีสถานะที่โดดเด่นในสังคม

 และสุดท้ายก็คือ ความต้องการที่จะบรรลุถึงตัวตนที่แท้จริง ซึ่ง ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเรื่อง เงินเลย

กลับเข้ามาในเรื่อง  การได้รับการยอมรับในหมู่ญาติมิตรและเพื่อนฝูงนั้น  เงินไม่มีส่วนนัก การมีน้ำจิตน้ำใจเอื้ออารีน่าจะมีความสำคัญกว่าและสิ่งนี้ไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงิน

 ดังนั้น ความสุขจากการที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม จึงเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเงินเลย เช่น ที่เราอยู่ในสังคม ของโกทูโนแห่งนี้ค่ะ

สรุปว่า.....คนที่มีเงินน้อยเกินไปจะไม่ค่อยมีความสุข  เพราะความสุขหลายอย่างต้องใช้เงินซื้อหามา

 ในอีกด้านหนึ่ง คนที่มีเงินมากเกินไปไม่ได้หมายความว่า เขาจะต้องมีความสุขมากกว่าคนที่มีเงินปานกลางค่ะ

เขียนเมื่อ 

ปีใหม่ปีนี้ มีโอกาส ไปเยี่ยม บ้านริมแม่น้ำป่าสัก

 ของอาจารย์ยุวนุช ค่ะ

เป็นเหมือน รีสอร์ท สำหรับเจ้าของบ้าน ที่ต้องการทำงาน และ พักผ่อนท่ามกลาง ความสวยงาม ความสงบเงียบ เป็นส่วนตัว  ตั้งอยู่ในแหล่งที่มี
ธรรมชาติ อันสวยงามสมบูรณ์ อย่างมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่คะ คุณ sasinanda

ขอให้พรทุกพรในวันปีใหม่สัมฤทธิ์ผลทั้งปีนี้และปีต่อๆไปนะคะ

---^.^---

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้อง  พิมพ์ดีด

ขออวยพร ให้น้องจงประสบแต่ความสุข และสมหวัง ในสิ่งที่หวังและฝันไว้นะคะ

มนุษย์ทั่วไปฝันถึงชีวิตที่ดีกว่า

และฝันยังเปรียบเสมือนพลังที่ผลักดันชีวิตเราให้ก้าวไป ดังบทเพลงที่ว่า คนเราอยู่กันได้ก็ด้วยฝัน ทุกชนทุกชั้นต่างก็เป็นกันทั้งนั้น ใครจะเติมพลังให้ฝันได้มากกว่ากัน

เขียนเมื่อ 

ความฝันมีโอกาสเป็นจริง เนื่องจาก....

ประการแรก การทำสมาธิ และการสวดมนต์

จะทำให้ใจสงบ ปลอดโปร่ง และเป็นทางมาแห่งบุญ บุญจะหลั่งไหลมา บันดาลให้สิ่งที่ปรารถนาบังเกิดเป็นจริงได้ ส่วนการจิตนาการถึงผลที่จะได้รับ ก็คือการอธิษฐานนั่นเอง

แต่เป็นการอธิษฐานด้วยภาพ

ซึ่งชัดเจนกว่าและมีพลังกว่าการอธิฐานด้วยคำพูดเพียงอย่างเดียว

ตามคำสอน ในพระพุทธศาสนาถือว่าการอธิษฐานเป็นทางมาแห่งบุญอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในบารมี ๑๐ ทัศ

ยิ่งอธิษฐานบุญก็ยิ่งเกิดและจะทำให้ความปรารถนาของเราเป็นจริงเร็วขึ้น

แต่ต้องอธิษฐานแต่เรื่องดีๆด้วยนะคะ

 

 

 

เค
IP: xxx.121.138.150
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ

         ขอให้ปีใหม่นี้มีแต่ความสุข  คิดสิ่งใดขอให้สมหวังครับ

sunsanee
IP: xxx.7.145.116
เขียนเมื่อ 
sanook
เขียนเมื่อ 
หนูมีเคล็ดลับมาแชร์ค่ะพี่ วิธีการที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมันต้องเปลี่ยนความคิดของเราที่มีต่อสิ่งรอบข้าง แต่ก่อนหนูก็ขี้หงุดหงิดอย่างแรง เคยพยายามไปเปลี่ยนคนอื่น และสิ่งอื่นรอบตัว มันทำยากมาก พอลองหันมาเปลี่ยนตัวเราและทัศนคติของเรามันง่ายกว่าจริงๆ ค่ะ เช่น รถติดแต่ก่อนหนูก็จ้องแต่ไฟแดงคิดว่าเมื่อไหร่จะเขียว คิดๆๆ เข้าไปก็หงุดหงิด เดี๋ยวนี้ไฟแดงติดนานก็หาเพลงฟัง ดูคนรอบข้างริมถนน ป้ายโฆษณา หรือไม่ก็คนบนรถเมล์ มันก็ทำให้เพลินหายหงุดหงิด และเกิดความสุขว่ายังดีเนอะที่เราไม่ต้องเบียดอยู่บนรถเมล์เหมือนคนอื่น ไม่ต้องดมควันพิษ แค่นี้ก็ดีมากแล้ว

หรือบางครั้งแค่ดูดอกไม้บาน เด็กเล็กเดินไปโรงเรียน กินอาหารอร่อย ฟังเพลงที่ถูกใจ มันก็เกิดความสุขได้ เป็นแนวคิดที่นำสิ่งใกล้ๆ ตัวมาสร้างความสุขให้กับเราตลอดเวลา แบบนี้มันดีต่อสุขภาพจิตของตัวเองค่ะ ^ ^
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องซูซานLittle Jazz \(^o^)/

เห็นแล้วอยากไปเที่ยวบ้างจัง ไปแต่ผิวๆเผินๆ มา 2.3 หน ไม่ได้ลงลึก มีแต่คนบอกว่า ธรรมชาติ ยังมีอยู่เยอะและดีมากๆ

แต่ก่อนโน้น พี่ก็เคยหงุดหงิดอะไร ต่ออะไร อยู่บ่อยๆ โดยเพาะ เวลามีคนทำอะไรไม่ถูกใจเรา เพราะพี่เอง ออกจะ ระเบียบอยู่สักหน่อย

แต่ต่อมา ศึกษาธรรมะ รวมทั้ง มีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นก็เย็นขึ้นมากๆค่ะ ที่น้องบอกว่า.....

วิธีการที่ทำให้ชีวิตมีความสุขมันต้องเปลี่ยนความคิดของเราที่มีต่อสิ่งรอบข้าง ....พอลองหันมาเปลี่ยนตัวเราและทัศนคติของเรามันง่ายกว่าจริงๆ ค่ะเป็นความจริงที่สุดค่ะ.....ความจริงคือมนุษย์เรามีเรื่องที่ต้องดูแลตัวเองอย่างน้อย ๒ เรื่อง

เรื่องแรก ภาษาพระเรียกว่า การบริหารขันธ์ หรือการดูแลรักษาร่างกายที่เสื่อมลงทุกวันๆ ให้คงสภาพดีอยู่เสมอ .....

เรื่องที่สองคือ ดูแลเรื่องใจเราเอง จิตใจที่สับสัน วิ่งวนรอบโลกในเรื่องราวต่างๆเราจะมีอารมณ์ไม่น่าพอใจหมั่นแวะเวียนเข้ามา มีเรื่องให้ขัดใจตัวเองได้ตลอดวัน

 ทางที่ดีที่สุด ต้องทำใจแบบที่น้องทำนั่นแหละ ถูกต้อง

เขียนเมื่อ 

พรุ่งนี้,  ผมจะเดินทางไปนครศรีธรรมราช  และอยู่โน่นยาวจนถึงวันที่  14  มกราคม, ...  จึงแวะมาบอกข่าว  และคงหายไปจากบันทึกบ้างก็เป็นได้ ...

.......

มีความสุขมาก ๆ นะครับ

เขียนเมื่อ 
on the road ตลอดเดือนธันวาคม  ปีใหม่ได้หยุดพักแล้ว  ขอแวะมาส่งความสุขให้คุณ sasinanda เพิ่มขึ้นจากที่มีอยู่แล้วนะคะ  คิดถึงค่ะ 
เขียนเมื่อ 

มาขอรับคำอวยพรและขอให้พีมีความสุขมากๆ มีสุขภาพที่ดี ตลอดไปครับ

เขียนเมื่อ 

คุณพนัสคะ

ระวังสุขภาพนะคะ

ตอนนี้ ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะ

 ทำให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้

เขามีประกาศขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลาระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะป้าเจี๊ยบ

อากาศดีจังนะคะ สำหรับปีใหม่นี้ ค่อยหนาวหน่อย

ปีนี้ คนไม่ค่อยส่งการ์ดกันมากๆดังแต่ก่อน แต่นิยมส่งทางSMSแทนค่ะ

มีข่าวว่า

เอไอเอส เปิดเผยถึงปริมาณการใช้ SMS และ MMS ที่ลูกค้าส่งถึงกันในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2550-1 มกราคม 2551 ว่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 25% โดยมีจำนวน SMS ที่ 41 ล้านข้อความ

และ MMS 7.5 แสนข้อความ แสดงให้เห็นถึงความนิยมการใช้งานเพราะสามารถส่งได้สะดวก มี Content ที่ออกแบบสร้างสรรค์ได้เอง และที่เอไอเอสเลือกสรรให้ จึงเชื่อว่าจะเป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี

ส่วนทาง ดีแทค กล่าวว่า ยอดผู้ใช้บริการส่งข้อความ SMS และ MMS ในช่วงเวลาปกติ ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้มีอัตราการใช้บริการ SMS เฉลี่ยวันละ 3.5 ล้านข้อความ และ MMS เฉลี่ยวันละ 6 หมื่นข้อความ สำหรับช่วงเทศกาลต่างๆ โดยเฉพาะเทศกาลส่งความสุขปีใหม่นี้มีการใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยการส่ง SMS ปีนี้รวม 38 ล้านข้อความ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 32% และ MMS รวม 6.8 แสนข้อความ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 36% (กรอบบ่าย)

พวกงานบริการสื่อสารไร้สาย  โตเร็วจริงๆนะคะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ . ภูคา

ดีใจค่ะที่คุณภูคามาอวยพรปีใหม่ เพราะ เราเป็นคนที่ชอบสิ่งเดียวกันคือดอกกล้วยไม้ค่ะ

เร็วๆนี้ อ่าน ครั้งแรก! สำนักพระราชวังแห่งอังกฤษ เปิดเผย เบื้องหลังพิธีอภิเษกสมรสของพระราชินีอลิซาเบธ แห่งราชวงศ์วินเซอร์ กับ เจ้าชายฟิลลิป แห่งเอดินเบอระราชวงศ์กรีก สุดแสนโรแมนติกและน่ารัก


ฉลองพระองค์ในวันอภิเษกฯ
ตัดเย็บด้วยผ้าซาติน Ivory Duchesse ถักทอผสานกับผ้าไหมจากประเทศจีน ประดับด้วยไข่มุกสีขาวกว่า 10,000 เม็ด นำเข้าจากสหรัฐฯ

 แซมด้วยคริสตัลระยับวับวาว

ส่วนช่อดอกไม้ในพระหัตถ์ถวายโดยบริษัท Worshipful ประกอบด้วยดอกกล้วยไม้สีขาวแซมดอกเมอเทิลของฤดูใบไม้ผลิ ซึ่งประยุกต์จากดอกเมอเทิลของช่อดอไม้ในพิธีอภิเษกสมรสของพระราชินีวิคตอเรีย

ดูซีคะ กล้วยไม้ ได้รับเกียรติ์ขนาดไหน น่าดีใจนะคะ

และดิฉันก็ชอบดอกกล้วยไม้สีขาวด้วยค่ะ

sasinanda
IP: xxx.121.185.48
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่คุณ  เค  

ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ

เอาเชือกผูก

มัดคน

จนแน่นหนา

ด้วยหวังว่า

จักสยบ

ไม่หลบหนี

ก็ไม่แน่น

เท่าปลูก

ผูกไมตรี

มั่นคงดี

กว่ารัด

เชือกมัดเอย ฯ

sasiannda
IP: xxx.121.185.48
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณ sunsanee ค่ะP

ปีใหม่ปีนี้ คนในกรุงเทพฯ บางไปนิดหน่อย แสดงว่า คนไปต่างจังหวัดเพื่อเที่ยวปีใหม่ น้อยลงนะคะ

บรรยากาศที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ตลอดทั้งวันของ วันที่ 1 ม.ค.2551  คับคั่งไปด้วยประชาชนที่เดินทางกลับจากภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลปีใหม่เข้าสู่กทม.

แต่ในช่วงบ่ายประชาชนเริ่มบางตาแล้ว

ปีที่แล้ว คนที่หมอชิตพลุกพล่านหนาแน่นกว่านี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

ผ่านมาอ่านหลายเที่ยวแล้วแต่อ่านไม่หมด  แต่ดูแล้วมีความสุขดีครับ  มีความสุขกับพรของคนให้  ละสุขใจกับกับคนรับ

มาขอรับพรที่เหลือครับ  และขอมอบพรเก่าที่เข้าถึงใจดีครับ

ปีใหม่นี้ขอให้สุขใจเยือกเย็น

เหมือนดังน้ำในคงคา

ให้สุขกายสุขตา

แหมือนดังดวงจันทร์เมื่อวันเพ็ญ

ให้สดชื่นดังดอกไม้

เมื่อยามน้ำค้างพร่างพรม

ให้ทรัพย์สินอุดม

และได้รับแต่ความร่มเย็น
(พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ คุณ sasinanda

      ขอให้ได้รับผลบุญที่สร้างไว้ มีความสุขตลอดไป

%e0%b8%ad%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%b5%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88+%e0%b9%92%e0%b9%95%e0%b9%95%e0%b9%91

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ  ลุงเอก

ดีใจและขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้พรด้วยค่ะ ขอให้คุณเอก ได้รับพรนี้กลับไปร้อยเท่าพันทวีค่ะ

ขอนำ โอวาทของท่านพระพยอมมาฝากค่ะ

พระราชธรรมนิเทศ หรือ พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว กล่าวในรายการข่าวเช้า 'โมเดิร์นไนน์' ช่อง 9 ว่า

พระพุทธทาสภิกขุได้บอกว่า ความทุกข์ทำให้คนฉลาด ทำให้คนเข้มแข็ง แต่ความสุขทำให้คนระเริงหลง หมกมุ่นมัวเมา ไม่คิดหาทางออก จนตรอกจนมุมอยู่กับความสุข

เพราะเราต้องเข้าใจว่า โลกนี้มีทั้งสุข ทุกข์ และสมหวัง ดังนั้น ในปี 2551 ต้องตั้งรับให้ดี ไม่ว่าอุปสรรคจะมารูปใดแบบใด ต้องไม่จนตรอก ขนาดนกยังไม่อดตาย เราต้องไม่โง่ที่จะหากินไม่เป็น อยู่ให้รอดเรื่องปากท้อง และขวนขวายไม่ประมาทเรื่องจิตใจ ต้องเข้มแข็งไม่ใจเสาะ หูตาต้องฉลาด ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อปัญญา

 ถ้าหากเราให้ประโยชน์ทางปัญญามากๆ ทำให้เราฉลาด มีภูมิคุ้มกันชีวิตดีกว่าปีที่ผ่านมา เราจะอยู่รอดปลอดภัย เป็นพรตลอดชีวิตไม่ใช่เฉพาะวันปีใหม่

'วันปีใหม่คนไทยชอบทำบุญอย่างเดียว แต่ไม่ยอมละบาป ลองละเหล้า ละการพนันบ้าง

 เหมือนคนแต่งตัวแต่ไม่อาบน้ำตัวเหนียวทั้งปี ต้องทำให้เรียบร้อยทำจิตใจให้ผ่องแผ้ว ไม่ระแวงกัน ขยันทำงาน  มีจิตเอื้ออาทรชอบช่วยเหลือคนอื่น อย่าเห็นแก่ตัวแก่ได้ จะได้เป็นพรทั้งปี

แต่ถ้าโง่ ขี้เกียจ ขี้โกง เอาเปรียบก็เป็นภัยทั้งปีเช่นกัน' พระราชธรรมนิเทศ กล่าว

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ  ชำเลือง

ขอให้คุณชำเลืองและครอบครัวมีพลานามัยที่แข็งแรง

นอกจากนี้ เราควรจะน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต นะคะ

พร้อมกับร่วมกันรณรงค์ ให้มีการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย ดีไหมคะ

 

สุชาดา
IP: xxx.121.192.163
เขียนเมื่อ 

คงยังไม่สายไปนะคะที่จะมาสวัสดีปีใหม่ค่ะ

เพิ่งกลับจากต่างจังหวัด น้องบอกให้เข้ามาที่บล็อกนี้

ขอให้คุณศศินันท์ ประสบแต่ความสุขและโชคดีตลอดไปค่ะ

นิตยา
IP: xxx.121.192.163
เขียนเมื่อ 

ตามมาติดๆ

คิดถึงมากๆๆๆค่ะ

น้องจะไปเยี่ยมที่บ้านด้วยนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

เอก
IP: xxx.8.73.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับผอ.

ขอให้มีความสุขๆๆยิ่งๆขึ้นไปครับ

บรรพต
IP: xxx.8.73.220
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ครับ ผอ.

ผมตามพี่ๆเข้ามาครับ

ขอให้ท่านผอ.มีความสุขมากๆนะครับ

ผมและน้องๆจะขอไปเยี่ยมครับ จะโทรก่อนไปครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ  สุชาดา

ดีใจที่เข้ามาทักทายกันค่ะ กลับมาจากไปเที่ยวแล้วนะคะ มีความสุขกับครอบครัว น่าชื่นชมจังค่ะ

ขอนำเรื่องความสุข มาฝากกันอีกนะคะ

ในวิชาจิตวิทยาและเสรีภาพค้นพบว่า

ในความเป็นจริงความสุขของคนนั้นมีปัจจัยมากกว่าเงินและความมีเสรีภาพ

ปัจจัยที่สำคัญที่มีผลต่อความสุขของบุคคล

นอกเหนือจากสิ่งที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์
ยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญ ที่ต้องคำนึงถึงได้แก่

(1) ความต้องการของคนไม่คงที่ เนื่องจากคนมักเปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น นอกจากนั้นควรต้องการของคนยังเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น การศึกษาและโฆษณา เป็นต้น

(2) คนต้องการความมั่นคง ในงาน ในครอบครัว และในสภาพแวดล้อมของสังคม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่นอกเหนือความควบคุมของตนเองเพียงคนเดียว

(3) คนต้องการที่จะสามารถไว้ใจผู้อื่น (Trust) ซึ่งในสังคมปัจจุบันมีน้อยลงเนื่องจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ดังนั้น ถ้าเราอยากจะ มีความสุขกัน ในสังคมปัจจุบัน เรา คงไม่ต้องไปเทียบตัวเองกับคนที่เขา มีมากกว่าเราให้ทุกข์ใจไปเปล่าๆ
ในเรื่องของการงาน ก็ให้ทำงานในความรับผิดชอบให้ดีที่สุด ให้มีฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสาในงาน ก้จะเจริญก้าวหน้าไปเอง
ส่วนการจะไปอยู่ในครอบครัวเดี่ยว หรืออยู่คนเดียวตามลำพังก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยพอสมควรด้วยค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณนิตยา

ไม่ได้พบกันนาน ครอบครัวคงสุขสบายดีนะคะ

คิดถึงเด็กๆ 2 คน ป่านนี้คงโต เข้าโรงเรียนแล้ว นำภาพสำหรับเด็กๆมาฝากเป็นพิเศษค่ะ

นิตยา  มีเพื่อนมากมาย  มีครอบครัวดี  มีงานทำ มีความสุขสบายแล้ว มากๆด้วย

นิตยาเป็นคนที่มี ปฏิสัมพันธ์กับผู้คนดีมาก สามารถสร้างความสุขให้คนอื่นๆได้ดีค่ะ

ด้วย จำได้ไหม มีคนหลายคนโหวตให้คุณเป็น Miss Sunshine

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณเอก

ดีใจที่มาเยี่ยม ครอบครัว สบายดีนะคะ

เอกนับถือคริส เลยนำภาพ ช่วงคริสมาส ที่มีการประดับไฟมาฝากจ้ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณบรรพต

ดีใจที่แวะมาสวัสดี สบายกันดีนะคะ

ตอนนี้ คงสมหวังกับการศึกษา และชีวิตครอบครัวแล้ว ดีใจด้วยค่ะ และขอให้ถนอมความสุข ระดับนี้ไว้ก็พอ

มีบทความตอนหนึ่ง ขอนำมาฝากบรรพตนะคะ....

คนเราใส่ใจกับสถานะทางสังคมอย่างยิ่ง

คนมีธรรมชาติที่ต้องการจะดีกว่าคนอื่น นี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้สังคมไม่ได้มีความสุขเพิ่มขึ้นถึงแม้จะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาไปมาก

 เมื่อมีคนรู้สึกดีขึ้น จะมีคนอื่นที่รู้สึกแย่ลงโดยเปรียบเทียบ การที่คนทำงานเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นก็ทำให้คนอื่นมี ความทุกข์มากขึ้น

 นโยบายสำคัญที่จะช่วยลดปัญหานี้มี 2 เรื่อง คือ

 1) ภาษีจะช่วยบรรเทาการแข่งขันอย่างไม่หยุดหย่อน (rat race) ได้ และอาจเป็นสิ่งที่ดีที่คนจะลดการทำงานลงบ้างถ้าสังคมโดยรวมจะมีความสุขมากขึ้น

 2) การศึกษา จำเป็นต้องสอนเยาวชนให้มีค่านิยมที่ถูกต้องในเรื่องของสถานะทางสังคมและปลูกฝังให้มีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

ฝากความระลึกถึงทุกคนด้วยค่ะ

กราบสวัสดีปีใหม่ค่ะ คุณพี่...

 • บันทึกของคุณพี่ อบอุ่นดีจังเลยค่ะ
 • ครูอ้อยเข้ามาหา มาเยี่ยม มาด้วยความรักค่ะคุณพี่
 • ในวาระดิถี ขึ้นปีใหม่ 2551 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก จงปกปักรักษา คุณพี่และครอบครัว ให้มีความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคล..สืบไป
 • ปีใหม่นี้ และตลอดไป  คุณพี่ และครอบครัว มีสุขภาพดี แข็งแรง 
 • เรียนเชิญมา เล่นเกมที่นี่ค่ะ...ทำบัตรประจำตัวประชาชนรอบที่เท่าไร

กราบขอบพระคุณค่ะ คุณพี่

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะครูอ้อย สิริพร กุ่ยกระโทก

ฟังธรรมะมาเมื่อเช้าค่ะ เรื่องธรรมะคุ้มครองโลก นำมาฝากค่ะ

การเจริญในธรรมที่คุ้มครองโลก

 อันได้แก่ หิริโอตตัปปะอย่างสม่ำเสมอ เป็นนิจศีลเทอญ โลกจะบังเกิดแต่สันติสุขที่ทุกชีวิตล้วนแสวงหาความจริง สันติสุขของโลกอยู่แค่เอื้อม เพียงแต่ทุกคนร่วมมือกันทำแต่ความดี ละซึ่งทางมาแห่งความชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมเท่านั้น

บุญรักษาค่ะ

 

เขียนเมื่อ 
 • มาขอบคุณสำหรับคำอวยพรภาษาอังกฤษครับ
 • ชอบมากเลยครับผม
 • ขอบคุณครับ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณขจิต ขจิต ฝอยทอง

คุณขจิตเป็นคนมีพลังสูง ไม่ค่อยจะอยู่นิ่ง แต่มีอารมณ์ขันและมีมนุษยสัมพันธ์ดีมากๆค่ะ เป็นคนที่มีหน้าตา คำพูด ที่ดูมีความสุขตลอดเวลานะคะ

 ความสุขขึ้นอยู่กับปัจจัยภายในของบุคคลมากพอกว่าปัจจัยภายนอก

ดังนั้น ระบบการการศึกษาควรมุ่งเพิ่มปัจจัยบวกภายในตัวคน และการฝึกจิต เช่น การนั่งสมาธิ เป็นต้น จะช่วยให้คนสามารถต่อต้านความทุกข์และเพิ่มความสุขได้ นะคะ

เขียนเมื่อ 

คงไม่ช้าเกินไปนะครับ ที่จะกล่าวคำว่า

สวัสดีปีใหม่ครับ

พรใดที่ประเสริฐ พรนั้นจงเป็นของท่าน

รักษาสุขภาพนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะคุณ  thassana wong

ยังไม่สายเกินไป ที่จะแวะเข้ามา อวยพรกัน รู้สึกว่า จะอวยพรกันได้ถึงวันที่ 15 นะคะ

ปีใหม่นี้ดิฉัน มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นหลายประการค่ะ

นอกจาก จะสมหวังในบางสิ่ง บางอย่าง ที่รอคอยด้วยความอดทนแล้ว

ยังได้กำลังใจดีๆ จากกัลยาณมิตรที่โกทูโน นี้อีกมากมาย

การที่เราสามารถมีกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆนี่ ก็นับว่า เป็นโชคดีอย่างหนึ่งนะคะ

และคุณ thassana wong  ก็เป็นกัลยาณมิตรผู้หนึ่งของดิฉัน ขอบคุณมากๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ได้รับโทรศัพท์ อวยพรปีใหม่จากเพื่อน ที่เพิ่งกลับจากพังงา ซึ่งเขาไปพักตั้งแต่ปลายธันวาคม 2550 เพื่อทำบุญให้แก่ญาติที่เสียชีวิต ตอนเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิ และได้คุยกันถึงเรื่องเหตุการณ์ย้อนหลังอีกบ้าง

ประเด็นหนึ่งคือ ทำไมคนต่างชาติ ต่างภาษา จึงมาตายร่วมกันอย่างนี้ สงสัยว่า เคยทำกรรมร่วมกันมาหรือไม่

ดิฉันได้ไปค้นหนังสือ การตอบปัญหาเรื่องนี้ ที่ท่านพระอาจารย์ มิซูโอะ คเวสโก เคยตอบไว้มาเล่าให้ฟัง เพื่อเป็นประโยชน์ดังนี้ค่ะ

กรรม มี 3 อย่างคือ กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม

มนุษย์มีการสร้างกรรมร่วมกัน ร่วมกันอยู่หลายๆเรื่อง เช่น การร่วมมือช่วยเหลือ เพื่อนมนุษย์ในคราวเกิดคลื่นยักษ์ซึนามิ เป็นการสร้างกรรมดีร่วมกัน

ในกรณีสงครามอิรัค หลายชาติ หลายศาสนา ส่งทหารเข้าไปโจมตีอิรัค เป็นการสร้างกรรมชั่วร่วมกัน รวมทั้งการด่าว่า โจมตี ใจนึกสาปแช่ง ซึ่ง บางครั้งกรรมชั่ว ที่ร่วมกันสร้าง ก็ส่งผลมาให้พร้อมๆกันได้ค่ะ

แก้ว
IP: xxx.121.235.180
เขียนเมื่อ 

สวัสดีจ้ะเพื่อน

ได้ข่าวว่า มาเยี่ยมที่แบงค์ชาติ

พอดีไม่ได้บอกว่าเราearlyไปแล้วนะ

มันเหนื่อยและเครียดมากน่ะ เดือนก.พ.51 มีรวมรุ่นที่เตียมอุดมฯ มาให้ได้นะ จะโทรไปหา

ตอนนี้ สวัสดีปีใหม่ และขอให้มีความสุขกันทั้งครอบครัวนะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่ค่ะแก้ว

เห็นใจและเข้าใจว่า แก้วเหนื่อยและเครียดกับงานมาก และอยากพักผ่อน

คนเราเรียนรู้จากภายนอกมามาก นำความรู้นั้นมาประกอบอาชีพ เป็นเวลานานหลายปี

ช่วงนี้ จึงเป็นช่วงที่เรา จะมาเริ่ม เรียนรู้ตนเองให้มากขึ้น เป็นศาสตร์ภายในของเราเอง เพื่อให้เกิดปัญญาเพิ่มขึ้น แล้วนำมาใช้ ในการดำเนินชีวิตที่สมบรณ์ ถุกต้องยิ่งขึ้นนะคะ เรียกว่า ศาสตร์แห่งชีวิตค่ะ

ส่วนรวมรุ่นเตรียมอุดม ไปแน่ค่ะ เดือนกุมภาฯนี้

สวัสดีปีใหม่อีกทีค่ะ

เขียนเมื่อ 

มาขอบคุณพี่ และสวัสดีปีใหม่ค่ะ 

พี่เป็นท่านหนึ่ง ที่อยากพบตัวจริงมากๆ หลังจากที่ได้พบหลายท่านมาแล้ว เมื่อ สองถึงสามเดือนที่ผ่านมา

การที่ท่านใดฝักใฝ่ในสิ่งดีงาม ถือว่าท่านนั้นต้องมีบุญบารมีเก่านำพาให้เดินไปในทางที่ดี และสั่งสมบุญบารมีต่อไปเรื่อยๆ ค่ะ 

โชคดี สุขี สวัสดีปีใหม่ค่ะ 

เขียนเมื่อ 

สวัสดีปีใหม่คุณ citrus  ค่ะ


 ก็ขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จ ในชีวิต ในหน้าที่การงาน และในกิจการน้อยใหญ่ต่างๆนะคะ

ขอให้คุณมีกำลังใจอันสูงส่ง มีคำพูด อันทรงพลัง มีลูกน้องผู้ช่วยดีๆ

จะทำการสิ่งใดก็ขอให้ผ่านพ้นอุปสรรค (ถ้ามี)  ประสบความสำเร็จทุกประการค่ะ

สวัสดีครับ....

ผมเพิ่งเข้ามาอ่านบทความเป็นครั้งแรกครับ

ได้ความรู้เยอะเลยครับ

อย่างน้อย ๆ ก็ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษวันละคำครับ  ชอบมากเลย

ว่าง ๆ หามาให้อ่านอีกนะครับ  แล้วจะเข้ามาอ่านบ่อย  ๆ   ครับ

ขออนุญาตแนะนำบล็อกนะครับ

http://gotoknow.org/blog/poohappy

ของผมเองครับ  ว่าง ๆ รบกวนเข้าเยี่ยมชมนะครับ

ช่วยคอมเม้นท์ให้ด้วย  เพราะการคอมเม้นท์ของคนที่เข้าไปอ่านทำให้ผมรู้สึกดี  และเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขต่อไปครับ....

เขียนเมื่อ 

 สวัสดีค่ะคุณ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ มาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ

สวัสดีปีใหม่ค่ะ

 

สมพร
IP: xxx.24.172.192
เขียนเมื่อ 
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่คนสวย
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ สมพร

ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ ขอบคุณที่มาเยี่ยมค่ะ

สวัสดีค่ะ   ตามมาจาก Comment   ก็เลยได้อ่านประวัติของคุณ Sasinanda แล้ว    ขอนับถือความดี  ความเก่งและความงดงามในจิตใจ  ว่าง ๆ จะเข้ามาอ่านสิ่งที่ดีในบล็อกนะคะ  

sasinanda
IP: xxx.121.185.104
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ขอบคุณที่อาจารย์มาเยี่ยมค่ะ

วันนี้วันที่14ก.พ.2551 วันวาเลนไทน์ ขอมอบไมตรีจิตต์ที่จริงใจและจริงจังให้ด้วยค่ะ

สวัสดี ครับ คุณ P

ผม มาย้อนรอย ความสุข ครับ
ขอบพระคุณ มาก ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณ แสงแห่งความดี
อ้าว ถอยไปเป็นปี 2551 เลยนะคะ ขอบคุณที่มาอ่านค่ะ เลยขอถือโอกาสอวยพรให้คุณ  สุขกาย เย็นใจ โชคดีๆ จะคิดสิ่งใด ขอให้สมปรารถนาทุกประการ ตลอดปี 2552 ค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

 • มาขอขอบคุณที่กรุณาไปติดตามอ่านเรื่องเล่าของครูคิมค่ะ
 • ดูภาพจากบันทึกนี้แล้วสดชื่น  มีความสุขและมีชีวิตชีวาค่ะ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณครูคิม ครูคิม

ขอบคุณค่ะ ที่มาเยี่ยม ขอให้คุณครูมีความสุข ความสำเร็จ ในทุกสิ่งที่ทำนะคะ
เป็น หนึ่งใน คุณครู ในดวงใจเลยค่ะ

เขียนเมื่อ 

ตามมาบอกว่า ชื่นชมคุณพี่ศศิฯ ทั้งในด้านความคิดความเห็น วิถีการใช้ชีวิต และรูปลักษณ์ ครบถ้วนสมบูรณ์แบบจริงๆค่ะ ดูรูปนี้แล้วสรุปออกมาได้อย่างนี้

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณโอ๋ พี่เองก็ชื่นชมคุณโอ๋ และครอบครัวมานานแล้วเช่นกันค่ะ เป็นครอบครัวที่น่ารักมากที่สุด ครอบครัวหนึ่งที่พบมาเลยค่ะ

รายการนี้มีมากกว่า 100 ความเห็น