เราไม่รู้ว่าคนเราเริ่มต้นอย่างไร

ต้นไม้ต้นแรกเกิดขึ้นมาได้อย่างไร

แต่รู้ว่าการเริ่มต้นเป็นสิ่งที่ดี แน่นอน