เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา หน่วยประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ได้เรียนเชิญ อาจารย์กรกฎ  เชาวะวณิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน IT จาก สคส. มาให้ความรู้แก่ชาว มน. เรื่อง “GoTo Know.org.- ระบบบล็อคแบบชุมชนเพื่อการจัดการความรู้ ของไทย ”  มีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติเต็มห้องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ เป็นจำนวน 52 ท่าน

อาจารย์กรกฎ เผยว่า ครั้งนี้นับเป็นครั้งแรก ที่สอนแนวปฏิบัติหลังบรรยาย ทำให้ได้ตรวจสอบระบบไปในตัว  และพบปัญหาในยามที่มีการเข้าไปใช้พร้อมๆ กันหลายๆ คน

ส่วนผู้เข้าอบรม หลังจากฟังบรรยายและเริ่มลงมือปฏิบัติจริง ก็เรียกหาอาจารย์ ถามไถ่กันควั๊ก  จนอาจารย์ต้องขอแรงช่วย  เห็นได้ชัดว่า ไม่มีอะไรจะดีเท่าการลงมือปฏิบัติจริง ทุกคนเกิดความรู้ที่แท้จริง  สามารถทำได้จริง ลองกันทั้งเขียน และ post รูปอย่างสนุกสนาน

สำหรับผู้จัด  สิ่งที่ดีใจได้ปลื้มที่สุด เห็นจะเป็นเรื่อง การค้นพบเพชรเม็ดงาม อาจารย์สมลักษณ์  วงศ์สมาโนดน์ จากคณะวิทยาศาสตร์  ผู้เชี่ยวชาญเรื่องผึ้ง ผู้ซึ่งนิยมชมชอบการบันทึกเป็นอย่างยิ่ง และมีก๊วนการจัดการความรู้เรื่องผึ้ง สนใจที่จะเปลี่ยนสมุดบันทึกที่ไม่เคยให้ใครได้อ่าน  มาเป็น Blog ที่เราท่านจะได้เรียนรู้จาก tacit ของอาจารย์

วง Cop ปรากฎอีกหนึ่งวงแล้ว ไชโย!