ความเห็น 1064

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ

สมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

หลังจากอบรม Gotoknow.org แล้ว ผมก็ยังงง ๆ อยู่ และยังไม่มีเวลาที่จะเขียน เนื่องจากงานสอนมันล้น มาว่างช่วงที่นิสิตสอบ Mid term ซึ่งจะต้องเตรียมเดินสายไปสระบุรี และเตรียมเรื่องการประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง อย่างไรก็ตามผมถือฤกษ์ วันที่ 28-29 กรกฎาคม 2548 เขียน Story telling พร้อม ๆ กันไป 2 blog แล้ว หากพอมีเวลาจะเปิดอีก blog คือ เติมเต็มการจัดการความรู้ ซึ่งอาจเป็นช่วงปิดเทอม หรือ บันทึกยามว่างครับ