6 Keys for "XEROX"

บริษัท Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกา ถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกๆในโลกที่มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างจริงจังเป็นระบบและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดย Xerox จะเน้นการดำเนินการ 6 ข้อหลักๆ
ได้ส่ง Assignment เกี่ยวกับ KM world class case study ไปแล้วเมื่อวานตามกำหนด  
แต่วันนี้เผอิญได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่ง ชื่อเรื่องว่า การจัดการความรู้จากทฤษฏีสู่การปฏิบัติของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติซึ่งมีบางส่วนค่อนข้างน่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ KM world class case study จึงอยากที่จะเล่าสู่กันฟังอีกซักเรื่องหนึ่ง
                เรื่องที่จะพูดถึงก็คือ การจัดการความรู้ของบริษัท Xerox Corporation ในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทแรกๆในโลกที่มีการจัดการความรู้ภายในองค์กรอย่างจริงจังเป็นระบบและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดย Xerox จะเน้น 6 ด้านคือ

(1) Learning การเรียนรู้
การที่บริษัท Xerox มีชื่อเสียงและประสบผลสำเร็จอย่างสูงในเรื่องของการจัดการความรู้เป็นเพราะพื้นฐานที่ดีของวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันภายในองค์กร
                จากตัวอย่างของ Xerox จะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะวัฒนธรรมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของคนในองค์กรและเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างยากยิ่ง องค์กรควรที่จะทำการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปโดยที่เน้นในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้โดยการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และควรเริ่มต้นจากผู้บริหารก่อนที่จะขยายผลออกไปสู่บุคลากรทุกระดับ

(2) Process and Tools กระบวนการและเครื่องมือ
กระบวนการและเครื่องมือเปรียบเสมือนแกนหลักของการจัดการความรู้ซึ่งจะประกอบไปด้วยกระบวนการและเครื่องมือต่างๆที่จะช่วยให้เกิดพฤติกรรมของการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กร กระบวนการและเครื่องมือช่วยให้การแลกเปลี่ยนความรู้เกิดขึ้นได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ทาง  Xerox เลือกใช้จะมีอยู่ 2 ประเภท คือ
1.     ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
2.     ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีและสารสนเทศ
เครื่องมือด้านนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับความรู้ประเภท Tacit เนื่องจากความรู้ที่อยู่ในตัวคนจะสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนได้ดีที่สุดโดยผ่านการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้ความรู้และผู้รับความรู้  ตัวอย่างเครื่องมือ เช่น
o       ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (CoP; Community of practice )
o       การสับเปลี่ยนงาน (Job rotation)
o       เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Forum)

(3) Communication การสื่อสาร
การสื่อสารเป็นหัวใจหลักที่ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจถึงสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยองค์กรจะสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจว่าองค์กรกำลังจะทำอะไร ทำไปเพื่ออะไร  จะทำเมื่อไหร่ และจะทำอย่างไร การสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทำให้พนักงานสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมถึงเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเอง   Xerox ได้มีการวางแผนการสื่อสารในด้านการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แก่พนักงานอย่างเป็นระบบและสม่ำเสมอต่อเนื่องตราบเท่าที่องค์กรต้องการให้การจัดการความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้เกิดขึ้นจนกลายเป็นวัฒนธรรม

(4) Recognition and Rewards การยกย่อง ชมเชยและให้รางวัล

(5) Measurement การวัดผล

(6) Transition and Behavior Management การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรม

** หมายเหตุ  สำหรับ 3 หัวข้อหลัง  จะนำมาเล่าให้ฟังอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะค่ะเนื่องจากค่อนข้างมีรายละเอียดและวันนี้ยังมีภารกิจที่ต้องดำเนินการต่ออีกนิดหน่อยค่ะ Good night ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Management_MBA

คำสำคัญ (Tags)#องค์กรแห่งการเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 1545, เขียน: 21 Jul 2005 @ 23:04 (), แก้ไข: 11 Jun 2012 @ 14:11 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)