แนะนำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนชาวนา

แนะนำรายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนชาวนา

         รศ. ดร. อรทัย  รวยอาจิณ  แห่งคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ม.มหิดล   ได้รายงานเรื่อง "การขับเคลื่อนการลด ละ เลิกการใช้สารเคมี : การพัฒนารูปแบบโดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม"   ในการประชุม "สังคมวิชาการ : ความรู้บูรณาการ"  เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.48   จึงขอนำรายงานดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อที่นี่

วิจารณ์  พานิช
 14 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (1)

วีรยุทธ
IP: xxx.113.45.100
เขียนเมื่อ 

          ขอขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับที่นำมาเผยแพร่ วันนี้(16 ก.พ.) ตอนบ่ายทีมงานจะประชุมวางแผนการนำการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อหารูปแบบการผลิตพืชปลอดภัยในพื้นที่ 3 จุด (3 ตำบล) ของจังหวัดกำแพงเพชร ขอนำแนวทาง 13 ข้อไปประยุกต์ใช้ต่อนะครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก