สงสาร กพร.

สงสาร กพร.

         ผมทำงานร่วมกับ กพร. นิดหน่อยแบบไม่ใช่คนวงใน   แต่ก็ใกล้ชิดพอที่จะเห็นข้อจำกัดในการทำงานของ กพร.   แต่ก็ไม่ทราบว่าผมมองเห็นแบบคนตาฝ้าฟางหรือมีอคติหรือเปล่า   เอามาบันทึกไว้เป็นประเด็น ลปรร. ครับ

(1) กพร. กำลังทำงานที่ยิ่งใหญ่มาก   คืองานปฏิรูประบบราชการ   ซึ่งหากทำสำเร็จจะมีคุณูปการต่อสังคมอย่างใหญ่หลวง   จึงต้องถือว่าการปฏิรูประบบราชการเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน   ไม่ใช่โยนให้ กพร. เท่านั้น   การเขียนบันทึกนี้ก็เพื่อประโยชน์ข้อนี้
(2) ข้อจำกัดข้อแรก   ถูกบีบให้ต้องทำงานแบบเห็นผลเร็วเกินไป   เกิดอาการลุกลี้ลุกลนและหลายส่วนเป็นการสร้างภาพ (ให้ใครคิดเอาเอง)
(3)  ข้อจำกัดข้อที่ 2   คือติด C&C   ทั้งที่ระดับเหนือ กพร. และใน กพร. บางส่วน (หลายส่วน)   C&C คือ Command & Control
(4) ข้อจำกัดข้อที่ 3  คือเรื่องคุณธรรมจริยธรรม   กพร. ทำงานส่งเสริมเรื่องนี้ในลักษณะที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเป็นการทำหลอก ๆ   เพราะในช่วงที่ กพร. ทำงาน   คนทั่วไปคิดว่ามีคอรัปชั่นเกิดขึ้นมากกว่าสมัยก่อน ๆ เสียอีก

วิจารณ์  พานิช
 15 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (3)

นภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

        เห็นด้วยกับอาจารย์เป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะข้อ 2 ซึ่งมีผลให้ส่วนราชการต้องลุกลี้ลุกลนทำไปด้วย  แล้วก็เลยไม่เกิดผลดีตามจุดมุ่งหมายของ กพร.อย่างแท้จริง กลับเกิดเป็นภาระแก่ส่วยราชการเป็นอย่างมาก  แม้กระทั่งปัจจุบันในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่ กพร.มอบหมายให้ สมศ. เป็นผู้ดำเนินการซึ่งตอนแรกคิดว่าจะมีอะไรดีขึ้น คือเป็นระบบที่ไม่ช้ำช้อน ง่ายๆ แต่ได้ประโยชน์จริงๆ แต่ที่เห็นการนำเสนอตัวชี้วัดต่างๆ ก็ดูเหมือนเอาของ TRIS บวก สมศ.เข้าไปเท่านั้น

 

JJ
IP: xxx.47.247.156
เขียนเมื่อ 

ด้วยความเคารพ

ผมสงสาร "หน่วยงานของราชการที่ถูก ก.พ.ร. กำกับ มากกว่าครับ เพราะต้องทำงาน เพื่อค่าคะแนน"

ptk
IP: xxx.150.14.161
เขียนเมื่อ 

การให้ค่าคะแนน fดีในช่วงต้น ๆ สำหรับบางกลุ่มที่ไม่ขยับ หรือใฝ่พัฒนาน้อยไป แต่ได้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดในเชิงปฏิบัติสำหรับบางกลุ่มเช่นกัน ที่จะทำเฉพาะที่อยู่ในแผนเท่านั้น ซึ่งทำให้การทำงานขาดความคล่องตัวอย่างยิ่งค่ะ