การเรียนการสอนทางไกลระหว่างนักเรียนไทยกับญี่ปุ่น
วันนี้เวลา 11.00-12.00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คนได้ไปเรียนทางไกลผ่านระบบ TV.Conference ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี ผอ.จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยบริการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

นักเรียนของเราได้ไปเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน Nahato Elementary School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้เป็นผู้ประสานงานและเป็นFacilitator ฝ่ายไทย ส่วนทางญี่ปุ่นมี Mr.Sazaki เป็นผู้ประสานงาน

เรียนคณิตศาสตร์อยากสนุกสนาน
กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เริ่มขึ้น โดยนักเรียนญี่ปุ่นได้เล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นให้ฟัง หนึ่งในจำนวนนั้นคือ "ภูเขาไฟฟูจิ" ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวชม  ขณะที่รายงานนักเรียนญี่ปุ่นเล่าว่าอุณหภูมิที่เมืองของเขาประมาณ 4 องศาเซลเซียส ส่วนบ้านเราอุณหภูมิประมาณ 24-25 องศาเซลเซียส

หลังจากสาธยายถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้ว นักเรียนญี่ปุ่นได้ตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ให้ทุกคนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาคำนวณเกี่ยวกับอุณหภูมิและความสูงของภูเขาไฟฟูจิ ให้เวลา 5 นาที
ต่อจากนั้นได้ตัวแทนนักเรียนไทยเฉลยวิธีคิดหาคำตอบ ตามมาด้วยนักเรียนญี่ปุ่น ผลปรากฏว่านักเรียนของทั้งสองโรงเรียนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้องซึ่งมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน

เสร็จจากกิจกรรมคิดคำนวณ นักเรียนได้ร่วมกันเล่นเกม "ย้ายเหรียญรูปสามเหลี่ยม" โดยมีกติกาว่าให้ย้ายทีละเหรียญได้ 3 ครั้งและให้เหรียญเรียงกันอยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนเดิม จากการสังเกตพบว่านักเรียนร้อยละ 90 สามารถย้ายได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ในคราวหน้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นคิวของจิระศาสตร์ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจิระศาสตร์ได้วางแผนที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" (The World Heritage) โดยแสดงภาพวาดและสื่อประกอบ  หลังจากนั้นจะเป็นการตั้งโจทย์ให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนช่วยกันคิดคำนวณความสูงและพื้นที่ของพระปรางค์วัดราชบูรณะ

นำไปสู่การสะท้อนความรู้สึกนึกคิด
ผลการจัดกิจกรรม TV.Conference ครั้งนี้ นักเรียนได้มีโอกาสสะท้อนความรู้สึกนึกคิดอย่างหลากหลาย อาทิ
1) เรียนคณิตศาสตร์สนุกดีไม่น่าเบื่อ
2) อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก
3) อยากเจอหน้าเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นและอยากพูดคุยด้วย
4) อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น
5) อยากเห็นภูเขาไฟฟูจิ
6) เวลามีน้อยอยากให้เพิ่มเวลามากกว่าเดิม
7) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น
8) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับครูและนักเรียนญี่ปุ่น
9) ได้พบว่านักเรียนญี่ปุ่นมีความรู้สึกนึกคิดเป็นเช่นไร บางอย่างเหมือนหลายอย่างไม่เหมือนบ้านเรา
10) ได้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกาย การทักทายสวัสดีและการมีสัมมาคารวะของคนญี่ปุ่น เป็นต้น

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
   15 ก.พ.49