รายงานสดการเรียนการสอนทางไกลไทย-ญี่ปุ่น

นักเรียนโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาเรียนทางไกลร่วมกับนักเรียนNahato Elementary School ประเทศญี่ปุ่น

การเรียนการสอนทางไกลระหว่างนักเรียนไทยกับญี่ปุ่น
วันนี้เวลา 11.00-12.00 น. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 60 คนได้ไปเรียนทางไกลผ่านระบบ TV.Conference ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมี ผอ.จิระศักดิ์ ชุมวรานนท์  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาและวิทยบริการ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

นักเรียนของเราได้ไปเตรียมการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน Nahato Elementary School ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทาง ดร.ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา ได้เป็นผู้ประสานงานและเป็นFacilitator ฝ่ายไทย ส่วนทางญี่ปุ่นมี Mr.Sazaki เป็นผู้ประสานงาน

เรียนคณิตศาสตร์อยากสนุกสนาน
กิจกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้เริ่มขึ้น โดยนักเรียนญี่ปุ่นได้เล่าถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นให้ฟัง หนึ่งในจำนวนนั้นคือ "ภูเขาไฟฟูจิ" ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวทั้งหลายใฝ่ฝันอยากจะไปเที่ยวชม  ขณะที่รายงานนักเรียนญี่ปุ่นเล่าว่าอุณหภูมิที่เมืองของเขาประมาณ 4 องศาเซลเซียส ส่วนบ้านเราอุณหภูมิประมาณ 24-25 องศาเซลเซียส

หลังจากสาธยายถึงสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแล้ว นักเรียนญี่ปุ่นได้ตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ให้ทุกคนช่วยกันแก้โจทย์ปัญหาคำนวณเกี่ยวกับอุณหภูมิและความสูงของภูเขาไฟฟูจิ ให้เวลา 5 นาที
ต่อจากนั้นได้ตัวแทนนักเรียนไทยเฉลยวิธีคิดหาคำตอบ ตามมาด้วยนักเรียนญี่ปุ่น ผลปรากฏว่านักเรียนของทั้งสองโรงเรียนคิดคำนวณได้อย่างถูกต้องซึ่งมีวิธีคิดที่ไม่เหมือนกัน

เสร็จจากกิจกรรมคิดคำนวณ นักเรียนได้ร่วมกันเล่นเกม "ย้ายเหรียญรูปสามเหลี่ยม" โดยมีกติกาว่าให้ย้ายทีละเหรียญได้ 3 ครั้งและให้เหรียญเรียงกันอยู่ในลักษณะสามเหลี่ยมเหมือนเดิม จากการสังเกตพบว่านักเรียนร้อยละ 90 สามารถย้ายได้อย่างถูกต้องคล่องแคล่ว

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้
ในคราวหน้าวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2549 เป็นคิวของจิระศาสตร์ที่จะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งนักเรียนจิระศาสตร์ได้วางแผนที่จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา "มรดกโลกทางวัฒนธรรม" (The World Heritage) โดยแสดงภาพวาดและสื่อประกอบ  หลังจากนั้นจะเป็นการตั้งโจทย์ให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียนช่วยกันคิดคำนวณความสูงและพื้นที่ของพระปรางค์วัดราชบูรณะ

นำไปสู่การสะท้อนความรู้สึกนึกคิด
ผลการจัดกิจกรรม TV.Conference ครั้งนี้ นักเรียนได้มีโอกาสสะท้อนความรู้สึกนึกคิดอย่างหลากหลาย อาทิ
1) เรียนคณิตศาสตร์สนุกดีไม่น่าเบื่อ
2) อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก
3) อยากเจอหน้าเพื่อนๆชาวญี่ปุ่นและอยากพูดคุยด้วย
4) อยากไปเที่ยวญี่ปุ่น
5) อยากเห็นภูเขาไฟฟูจิ
6) เวลามีน้อยอยากให้เพิ่มเวลามากกว่าเดิม
7) ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น
8) ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้กับครูและนักเรียนญี่ปุ่น
9) ได้พบว่านักเรียนญี่ปุ่นมีความรู้สึกนึกคิดเป็นเช่นไร บางอย่างเหมือนหลายอย่างไม่เหมือนบ้านเรา
10) ได้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกาย การทักทายสวัสดีและการมีสัมมาคารวะของคนญี่ปุ่น เป็นต้น

ปฐมพงศ์  ศุภเลิศ
   15 ก.พ.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (6)

วิทยา
IP: xxx.136.75.122
เขียนเมื่อ 
ผมสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับประเทศญี่ปุ่นจะติดต่อได้ที่ใครและทำอย่างไรบ้างครับ
เรียน คุณวิทยา
IP: xxx.136.75.122
เขียนเมื่อ 

ผมดีใจที่คุณวิทยาได้ให้ความสนใจกิจกรรมการเรียนการสอนทางไกลร่วมกับประเทศญี่ปุ่น กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 06-1339 349 ครับ

สุทธิมาลย์
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
ดิฉันเห็นด้วยกับหลักการหรือแนวทางการประเมิน แต่ต้องยอมรับความเป็นจริงของสังคมไทยทุกวันนี้ว่าบางครั้งคนทำดีก็หมดกำลังใจ เพราะไม่ใช่คนของนาย...
ทศพล
IP: xxx.136.75.199
เขียนเมื่อ 
ปัจจุบันนี้การสอนทางไกลนับเป็นทางเลือกใหม่ในการเรียนรู้ร่วมกันลักษณะ Two way communication ของนักเรียนนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  ผมเองอยากให้รัฐมนตรีหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาหันมาสนใจแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในมิติของความร่วมมือระหว่างประเทศ ดังกรณีตัวอย่างที่โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยาได้ร่วมมือกับทางประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นการเปิด"โลกกว้างทางการศึกษา" ให้กับเด็กและเยาวชนไทยและขอให้กำลังใจกับร.ร.จิระศาสตร์วิทยาทำต่อไปครับ
ประถม ปิ่นพาน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การสอนลักษณะนี้ ผมขอสนับสนุนและส่งเสริมให้จัดการกันมาก  ๆ ครับ ไม่ว่าจะติดต่อกันระหว่างโรงเรียนภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งขาดครูเฉพาะทางอยู่ครับ

อย่างไรก็ตาม ระบบการสื่อสาร อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ยังใช้ไม่ครอบคลุม ทำให้ไม่สามารถใช้ ระบบดังกล่าวได้ครับ

ปฐมพงศ์ ศุภเลิศ
IP: xxx.113.40.71
เขียนเมื่อ 
ขอขอบคุณคุณประถม ปิ่นพาน ที่กรุณาสนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจและคิดว่าต่อไประบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงคงจะครอบคลุมและเอื้อประโยชน์สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกลมากพอสมควร  หากมีโอกาสขอเชิญชวนมาร่วมทำกิจกรรมด้วยกันครับ