เล่าเรื่องโดยภาพ งานวิจัย ม.อ

สถานีเฝ้าระวัง " คลื่นยักษ์ อ่าวนาง จังหวัดกระบี่ "

ฝั่งทะเล "สงบยามเย็น"

ภาพถ่ายรวมกันหลังพิธีปิด และ สื่อสารกันแบบ "B2B"

JJ