การจัดการความรู้ แนวความคิด ดร.ทศพร (๑)

JJ
จากหนังสือ Introduction to modern Pubic Management

แนวคิดการจัดการความรู้จาก ดร.ทศพร
          

 สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แจกหนังสือ เป็นอภินันทนาการ คือ หนังสือ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงานแนวใหม่ ซึ่ง เขียน โดย ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ จัดพิมพ์โดย สำนักงาน ก.พ.ร. มกราคม ๒๕๔๙ จำหน่ายราคาเล่มละ ๒๕๐ บาท
    ข้อความส่วนหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่อง “ การจัดความรู้ ” ซึ่งปรากฏอยู่ในหน้าที่ ๓๐๒ ถึงหน้า ๓๐๗ ข้อความบางตอนที่ท่านที่ได้ “ นำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ” น่าศึกษาดังนี้ครับ
๑.   การบริหารจัดการความรู้ หรือ Km เป็นเองซึ่งเกิดขึ้นจากการค้นพบว่า “องค์กรต้องสูญเสียความรู้ไปพร้อมๆกับการที่บุคลากรลาออก หรือ เกษียณอายุราชการ อันส่งผลกระทบต่อการดำเนินการขององค์กรเป็นอย่างยิ่ง”
๒. อุปสรรคที่มักพบอยู่เสมอของการบริหารจัดการความรู้ คือ พฤติกรรม “การหวงความรู้” วัฒนธรรม “การไม่ยอมรับในตัวบุคคล” หากองค์กรสามารถกำจัดจุดอ่อนทั้งสองอย่างนี้ได้ การบริหารจัดการความรู้ ก็มิใช่เรื่องยากจนเกินไป
๓.  การบริหารจัดการความรู้คืออะไร ในปัจจุบันยังไม่มีคำจำกัดความของคำว่า การบริหารจัดการความรู้ที่เป็นหนึ่งเดียว แต่เราสามารถสรุปจุดร่วมของความหมายที่หลากหลายได้ว่า

   “การบริหารจัดการความรู้ คือ กระบวนการใดๆที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อมารวบรวม และ จัดเก็บความรู้ภายในองค์กรซึ่งเปรียบเทียบเสมือนสินทรัพย์ (Asset) อย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้ หรือ ถ่ายทอดกันได้ภายในองค์กร อันจะเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขันทางธุรกิจ ความรู้ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบนี้จะคงอยู่เป็นความรู้ขององค์กรตลอดไป”

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#k-sharing

หมายเลขบันทึก: 15449, เขียน: 15 Feb 2006 @ 13:15 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)