กิตติกานต์ 69

จัดทำแผนผังโครงสร้างพนักงานประปารังสิต 4

เมื่อวันที่  6 ก.พ. 2549  วันนี้ได้ทำแผนผังโครงสร้างผนักงานการประปารังสิตต่อ   โดยวันนี้พี่เบิร์ดได้ใส่สีพื้นหลังของแผนผังโครงสร้าง  โดยแบ่งเป็น 5 สีด้วยกันคือ ฟ้า เหลือง เขียว ม่วง ชมพู  เพื่อให้ง่ายต่อการมองเห็นจะได้แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ   และใส่โลโก้น้ำของการประปาส่วนภูมิภาค  "27 ปีการประปาส่วภูมิภาค"  และ  "ตัวหนังสือเรามาร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม"  ลงในแผนผังโครงสร้าง

     จากนั้นผมได้จัดรูปแบบของตารางใหม่อีกครั้งหนึ่ง  โดยการกำหนดเส้นตั้งและเส้นนอนใหม่โดยปรับให้ได้ระยะห่างกันประมาณ 1 นิ้วครึ่งโดยประมาณ   จากนั้นได้คัดลอกตารางและปรับระยะห่างให้เท่ากันทุกตาราง   จากนั้นได้แก้ไขตารางที่  copy ซ้อนกัน เอาไว้   เพราะว่าผมได้แก้ไขตารางที่ทำหลายครั้งบางครั้งทำให้ตารางที่ทำใหม่เกิดซ้อนกันกับของเก่า   จากนั้นได้ไล่รายชื่อให้ตรงกับภาพของบุคคลาการทั้งหมด    โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางการประปารังสิตเป็นคนช่วยตรวจดูรายชื่อเพื่อกันการผิดพลาดไม่ให้รายชื่อสลับกับภาพบุคลากร    เมื่อตรวจดูเรียบร้อยแล้วผมจึงใส่รายชื่อให้ครบทุกช่อง  และเปลี่ยนรายชื่อสำหรับผู้ที่ได้ลงรายชื่อผิด   จากนั้นได้ตรวจดูอีกรอบหนึ่ง

     และในช่วงตอนเย็นพี่เบิร์ดได้ลากเส้นเชื่อมตำแหน่งหน้าที่บองพนักงานจนครบทุกสายงานทำให้แผนผังโครงสร้างสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วันนี้

1.การใส่รายชื่อของบุคลากรเป็นจำนวนมาก  ถ้าไม่ได้เรียงลำดับหรือกำกับรายชื่อเอาไว้ก่อนจะทำให้เกิดความผิดพลาดขณะเรียงรายชื่อลงในแผนผังโครงสร้างได้

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกของกิตติกานต์ความเห็น (0)