เครื่อมือทำการประมง

อวนลาก

  • อวนลากคู่ ( Pair traws )
หมายถึง อวนลากชนิดที่เรือยนต์สองลำ ทำหน้าที่ลากอวนและถ่างปากอวน ส่วนใหญ่ใช้จับปลาหน้าดิน ปลาผิวน้ำ และหมึก เรือประมงมีขนาดประมาณ 18 - 25 เมตร ลำที่มีหน้าที่กู้อวน คัดเลือก และเก็บรักษาสัตว์น้ำ เรียกว่า เรือปลา ส่วนอีกลำหนึ่งช่วยลาก เรียกว่า เรือหู ส่วนใหญ่ติดตั้ง เรดาร์ เอคโค่ซาวเดอร์และวิทยุสื่อสาร เครื่องมืออวนความยาวปลายปีกอวนถึงก้นถุง 48 - 55 เมตร ส่วนใหญ่ทำการประมงในเวลากลางวัน ตั้งแต่เช้ามืดถึงพระอาทิตย์ตกดิน
 
  • อวนลากแผ่นตะเฆ( Otter board trawls ) หมายถึง อวนลากที่ใช้แผ่นตะเฆ่ช่วยถ่างปากอวน ใช้เรือลำเดียวโดยมีอุปกรณ์ช่วยถ่างปากอวน เรียกว่า แผ่นตะเฆ่ ( Otter board trawls ) จำนวน 1 คู่ ติดตั้งอยู่หน้าปีกอวน เรือส่วนใหญ่จะมีขนาด 10 - 18 เมตร ( เครื่องมือจำแนกได้ 4 ชนิด คือ อวนลากกุ้ง อวนลากเคย และอวนลากแมงกะพรุน ) อวนลากปลา มีขนาดความยางตัวอวนจากปลายปีกถึงก้นถุง 40 - 50 เมตร ส่วนใหญ่ทำการประมงในเวลากลางวันตั้งแต่เช้ามืดถึงอาทิตย์
  • อวนลากคานถ่าง ( Beam trawls ) หมายถึง อวนลากที่ใช้คานช่วยถ่างปากอวน ในประเทศไทย มี 2 ชนิด คือ ลากกุ้ง และลากแมงกะพรุน เรือประมงมีขนาด 6 - 20 เมตร ติดตั้งคานที่ใช้สำหรับถ่างปากอวนเป็นท่อโลหะ หรือเหล็กตัน ยาว 1.30 - 4.5 เมตร อวนลากกุ้ง ( ขึ้นอยู่กับขนาดเรือ ) ความยาวปลายปีกถึงก้นถุง 3.50 - 8.00 เมตร ทำการประมงได้ทั้งกลางวันและกลางคืน

กลับไปด้านบนของหน้านี้

อวนรุน
  • อวนรุน หมายถึงเครื่องมือประมงที่ใช้อวนลักษณะคล้ายถุง ปากอวนประกอบกับคันรุนติดตั้งบริเวณหัวเรือ จับสัตว์น้ำโดยวิธีผลักด้วยแรงคน หรือเครื่องยนต์ เรือมีขนาด 4 - 20 เมตร อวนรุนที่ใช้เรือกลมี 2 แบบ คือ แบบรุนกุ้ง และแบบรุนเคย คันรุนทำด้วยไม้ไผ่ ปัจจุบันเรือขนาดเกินกว่า 10 เมตร เปลี่ยนมาใช้ท่อเหล็ก ตัวอวนส่วนที่เป็นก้นถุงจะมีเชือกดึง ปากก้นถุงอยู่ห่างจากปลายสุดก้นถุงประมาณ 3 - 6 เมตร ส่วนใหญ่ทำการประมงเวลากลางคืน
กลับไปด้านบนของหน้านี้
อวนล้อมจับ

  • อวนล้อมจับปลากะตัก ( ขนาดตาอวนเล็กกว่า 10 มิลลิเมตร ) อวนล้อมจับปลากะตัน ( อวนล้อมจับมีสายมาน ( Purse seine) ) อวนเป็นไนล่อนชนิดไม่มีปม มีสีเขียว หรือสีเหลืองขึ้นอยู่กับขนาดปลากะตัก มีลักษณะคล้ายสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว 250 - 450 เมตร ลึก 10 - 22 เมตร อุปกรณ์ช่วยทำการประมง ได้แก่ เอคโค่ซาวเดอร์ สำหรับช่วยค้นหาฝูงปลา เครื่องหาที่เรือด้วยดาวเทียม การทำการประมงแบ่งออกเป็นแบบไม่ใช้แสงไฟล่อ ( เวลากลางวันตั้งแต่เช้าตรู่ถึงเย็น ) และแบบใช้ไฟล่อ ( เริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน โดยมีเรือปั่นไฟอีก 1 - 2 ลำ จอดทอดสมอใช้แสงไฟล่อ ) วิธีการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำ จะปล่อยผืนอวนล้อมรอบสัตว์น้ำ แล้วทำการปิดด้านล่างของผืนอวน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กฏหมายที่เกี่ยวกับประมงG.806ความเห็น (0)