หลังกลับจากการสัมนา "ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนางาน" เมือวันที่ 11-12 ก.พ. ที่ผ่านมา สมาชิกชาว "ฮีมาโต" ทุกคนมีใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มพร้อมกับขมวดคิ้วไปพร้อมๆกัน
   เปื้อนรอยยิ้ม เพราะมีความสุข ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนางานกับโครงการ Patho-otopI พร้อมกับมีความเข้าใจเรื่องราวของ KM กันมากขึ้น
   อ้าว..แล้วขมวดคิ้วทำไม?  
   เรื่องนี้แหล่ะค่ะ ที่ต้องตามหาสาเหตุกันในวันนี้... ตามข้อกำหนดของมาตรฐานห้องปฏิบัติการ ISO15189 ข้อ 5.1.11 บอกไว้ชัดเจนค่ะ ว่า "จะต้องมีการประเมินความสามารถในการทำงานที่ได้รับมอบหมายเป็นรายบุคคล และประเมินเป็นระยะ" เป็นเหตุให้คุณ "competency" เข้ามาเกี่ยวข้องกับทุกคนทันที  คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิชาการ ISO นำโดย อ.ปลื้มจิต (พี่เม่ยก็เป็นอนุฯด้วย) จึงได้จัดให้มีการสอบประเมินความรู้ความสามารถทางห้องปฏิบัติการ การดำเนินงานมีมาอย่างต่อเนื่อง จนมีการนัดวันสอบพร้อมกันในวันที่ 23 ก.พ. ที่จะถึงนี้ จำนวนข้อสอบมี 40 ข้อ เนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานที่บุคลากรทุกคนทางห้องปฏิบัติการควรรู้ทั้งสิ้น
   ทุกคนจึงต้องเตรียมความพร้อมในการสอบครั้งนี้  และจากประสบการณ์ที่ได้จากการสัมนา ทำให้มีกระบวนการ ลปรร. และ รรจพ. ขึ้นมากมายในกลุ่ม "ฮีมาโตหรรษา" พี่เม่ยได้ยินเสียงหนึ่งตั้งคำถาม  สักครู่ก็มีเสียงตอบฉะฉานพร้อมอ้างอิงหนังสือเรียบร้อย  และยังเห็นการนั่งรวมกลุ่มกัน ติว..ถาม..ตอบ..กันอย่างสนุกสนาน แต่คิ้วยังขมวดอยู่ดี
   และพอได้โอกาส พี่เม่ยก็อดไม่ได้(อีกแล้ว) ถามน้องๆว่า ทำไมขมวดคิ้วนิ่วหน้ากันอย่างนั้น ทุกคนก็ตอบเป็นเสียงเดียวกันว่า "หนูต้องสอบให้ผ่านค่ะ .."
   ดีค่ะ..ดี.. เป็นการคิดทางบวก ทำให้มีกำลังใจที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมาย นี่ถ้าใครคิดว่า "หนูสอบตกแหงๆ" พี่เม่ยจะหยิกให้เขียวเลย